Viktkontroll och viktvolym

Det är bra att hålla energiintaget och förbrukningen i balans. Att lyssna på kroppens signaler och identifiera hungerkänslor samt den egna kroppens behov räcker långt.

Enbart kroppsvikten indikerar inte övervikt, eftersom människors längd varierar. BMI (från engelskans Body Mass Index) delar kroppsvikten med kroppslängden i kvadrat. På Terveyskirjastos webbplats finns en kalkylator för vuxna.

I BMI varierar normalvikten, då en persons hälsa anses vara som bäst, mellan 18,5–25. Vid lägre och högre värden ökar risken för sjukdomar, med undantag för personer över 65 år. Deras BMI kan variera mellan 23 och 29. För en överviktig person förbättrar en måttlig viktminskning på 5–10 procent hälsan.

Den energi som kroppen förbrukar per dag utgörs av grundmetabolismen och den energi som används för rörelse och matsmältning. Grundmetabolismen står i direkt proportion till kroppens, särskilt muskelmassans, storlek. Ju mer muskler, desto mer energi förbrukas. 

Det är bra att komma ihåg att en mindre kropp förbrukar mindre energi. Permanent viktkontroll kräver således att man minskar på mängden energi från maten. Du behöver inte nödvändigtvis minska portionsstorlekarna om du fyller magen med mat med mindre energi – exempelvis grönsaker. 

Det är bra att hålla energiintaget och förbrukningen i balans. Att lyssna på kroppens signaler och identifiera hungerkänslor samt den egna kroppens behov räcker långt. Ät regelbundet och rör dig minst en timme varje dag.

Det är svårt att gå ner i vikt genom att bara träna och utan att göra några ändringar i kosten. Regelbunden och varierad motion är viktigt för det allmänna välbefinnandet och kvaliteten på viktminskningen, eftersom det påverkar hälsan och funktionsförmågan, till exempel genom att spara muskelmassa. Även små rörelser, som att höja händerna och vifta med benen i några minuter, gör vardagen mer fysiskt aktiv.

Jojobantning kan försvåra viktkontrollen och försämra det allmänna välbefinnandet. En snabb viktminskning leder ofta till förlust av muskelvävnad och om kilona har en tendens att komma tillbaka, så gör de det i form av fett. 

Ett måttligt sätt att långsamt gå ner i vikt är att göra en lämplig livsstilsförändring, där man inte sätter upp för strikta regler som är svåra att följa. Det är viktigt att ha tålamod: ju mer sansad förändringen är, desto större chans att den blir permanent. En jojospiral kan brytas med en jämn måltidsrytm, en tillräcklig och varierad kost och regelbunden motion. 

Kroppen kan hamna i sparlåga om man går ner i vikt för snabbt, tränar eller får i sig för lite protein från kosten. När kroppen går på sparlåga är energiförbrukningen oproportionerligt låg i förhållande till kroppsstorleken och muskelmassan och vikten minskar inte. Andra symtom är att man känner sig frusen, är förstoppad, trött, har minskad hjärtfrekvens och brist på muskelstyrka. Balansen kan återställas genom att träna och se till att dricka tillräckligt med vatten, ha en regelbunden måltidsrytm och äta en varierad kost. 

Det finns begränsad tillgång till fetmaoperationer, så de som är intresserade av sådana bör fråga sjukvårdspersonalen vid besök på mottagningen. 

Kom ihåg: Efter en större viktnedgång, ska behandlingstrycket i den CPAP-utrustning som används för att behandla sömnapné kontrolleras och eventuella förändringar i behandlingen ska diskuteras med vårdenheten.