Tobakslagens syfte är att skydda andningshälsan

Tobakslagen begränsar försäljning och användning av tobak på offentliga platser.

I Finland är rökning helt förbjuden:

  • inomhus i daghem och läroinrättningar
  • i friluftsområden främst avsedda för personer under 18 år
  • på lekplatser och offentliga badstränder (från början av maj till slutet av september)
  • i offentliga och allmänna inomhuslokaler
  • vid offentliga tillställningar inomhus
  • inne i allmänna transportmedel
  • i restauranger där det inte finns ett separat rökrum.