Organisationsarbete

Andningsförbundet ingår i social- och hälsoorganisationernas gemensamma takorganisation SOSTE rf, inom vars ram man påverkar bl.a. kommande reformer tillsammans med andra organisationer.

Därutöver utförs mycket organisationssamarbete bl.a. i NCD-nätverket för icke smittsamma sjukdomar och i Ett rökfritt Finland-nätverket.

Andningsförbundet medverkar i nätverket Harvinaiset, det riksomfattande samarbetsnätverket för social- och hälsovårdsorganisationer som arbetar för sällsynta sjukdomar och som inledde sin verksamhet år 1995. Målet med verksamheten i Harvinaiset-nätverket är att förbättra ställningen för de som lider av sällsynta sjukdomar samt för deras närstående i Finland, identifiera och lyfta fram de utmaningar och aspekter som har med sällsyntheten att göra, förbättra samarbetet bland sina medlemmar samt även mellan förbundet och andra allmännyttiga föreningar, andra samfund, myndigheter, det offentliga servicesystemet och forskare samt stärka sina medlemmars verksamhetsförutsättningar. Fråga mer på adress www.harvinaiset.fi.

I Europa kanaliseras Andningsförbundets röst genom att utöva inflytande på EU-nivå via organisationerna EFA (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations) och Eurodis (Rare Disease Europe Patient Organisation). Vi för dialog och samlas regelbundet med andra liknande nordiska organisationer (Nordic Heart and Lung Alliance, NHl-nätverket).