Vaccination mot pneumokocker

Lunginflammation och blodförgiftning orsakad av pneumokockbakterier utgör en risk för många liv varje år. I likhet med influensavaccinet, finns det även ett vaccin mot pneumokocker.

Eftersom det inte finns någon specifik tidpunkt på året då pneumokocker sprids, kan vaccinet tas oavsett ålder och årstid. Att ha haft en pneumokockinfektion ger inte skydd mot bakterien. Även de som redan har haft en sjukdom orsakad av bakterie bör vaccineras.

Vaccin mot pneumokocker ingår ännu inte i det nationella vaccinationsprogrammet för vuxna. Frågan har behandlats i regeringens budgetproposition för 2020, läs nyheten.

För närvarande ges gratis pneumokockvaccin till barn under 5 år, personer som genomgått stamcellstransplantation, personer under 75 år med svår njursjukdom samt KOL-patienter i åldern 65–74 år. Övriga står själv för kostnaden för pneumokockvaccinet. Gör så här om du vill bli vaccinerad:

  • Be din behandlande läkare om ett recept på vaccinet.
  • Hämta läkemedlet på apoteket.
  • Boka tid för vaccination på din hälsocentral.

Relaterat innehåll

Pneumokockbakterien kan exempelvis orsaka övre luftvägsinfektion, hjärnhinneinflammation, lunginflammation och sepsis. Vaccinet minskar svår pneumokocksjukdom med cirka 75 procent.

Efter vaccinationen utvecklar kroppen inom några dagar antikroppar mot pneumokockbakterier. Efter ett par veckor har du ett fullgott skydd av vaccinet. Vaccinationen tas bara en gång och dess effekt anses vara resten av livet.

Riskgrupperna omfattar utöver små barn även äldre över 65 år samt många med kroniska sjukdomar. Personer med kroniska lungsjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, njursjukdom, reumatism och immunbristpatienter rekommenderas att vaccinera sig.

Vad är pneumokockbakterien?

Pneumokock är en bakterie som sprids genom droppsmitta och beröring, dess ursprung är inte alltid känt. Hos en del människor som i grunden är friska orsakar inte pneumokock några symtom eller någon sjukdom, medan andra blir allvarligt sjuka. Särskilt de som ingår i en riskgrupp är extra utsatta.