Coronavirus och vaccinationer

Tillförlitlig och aktuell information om vaccinationer ges i webbtjänsten Rokotustieto.fi

Webbplatsen innehåller information om vacciner i det nationella vaccinationsprogrammet, de sjukdomar som ska bekämpas med dem och den nuvarande situationen i Finland om godkända coronavacciner. Läkemedelsverket upprätthåller webbplatsen och ansvarar för innehållsproduktionen.

Vaccinationsläget i Finland kan följas påTHL:s uppföljningssidor

Rapporter om biverkningar för coronavacciner uppdateras i Fimeas webbtjänst, där du också kan lämna in en rapport om coronavaccinets biverkningar

Vaccin mot lunginflammation

Immuniteten kan försvagas efter att man har haft en virusinfektion, vilket gör att man blir mer utsatt för en bakteriell lunginflammation. Vaccinet mot lunginflammation förebygger bakteriell lunginflammation som kan förekomma som en följdsjukdom. Vaccin mot lunginflammation rekommenderas ofta för patienter med kronisk lungsjukdom.