Kraftig utandning eller stötning

Genom en kraftig utandning eller stötning får man slem att effektivt tryckas upp till de större luftvägarna och struphuvudet, varifrån det lätt kan fås bort genom en lätt hostning.

Det är lämpligt att använda en stötningsmetod, eftersom hostning tar på krafterna, kan orsaka andnöd och låter inte slemmet röra sig uppåt. Stötning är mildare och mindre ansträngande för luftrören. Det trycker slemmet upp lättare.

Rätt stötningsmetod

 • Sitt ned och fyll lungorna med luft genom att andas in lugnt genom näsan.
 • Känn efter med handen på övre buken att luften kommer ända ner till botten av lungorna.
 • Blås ut länge och lugnt genom munnen.
 • Fyll lungorna med luft på nytt, och när du börjar andas ut, stöt från botten av lungorna, så att slemmet lyfts upp till de större luftvägarna och till struphuvudet.
 • Hosta bort slemmet.

Rätt sätt att hosta

 • Andas in lugnt.
 • Hosta därefter 2-3 gånger kraftigt med hjälp av magmusklerna.
 • Skydda munnen med en engångsnäsduk när du hostar. Kasta bort näsduken efter användning. Du kan också hosta i ärmen.
 • Hosta inte mot andra människor.
 • Undvik kraftig hosta, eftersom det anstränger struphuvudet och luftvägarna. Det kan också orsaka en känsla av andnöd och göra det svårt att få bort slem.
 • En kraftig utandning är ett effektivt men lättare sätt än hostning att få slemmet att flyttas från de mindre till de större luftvägarna, från vilka det är lätt att få bort med rätt hostteknik.
 • Du kan träna kraftig utandning framför en spegel. Rätt teknik gör spegeln immig.