Mietteliäs nainen katsoo maisemia asuntonsa parvekkeelta. Ulkona on aurinkoinen syyspäivä.

Livskvalitet och välbefinnande

Tips och riktlinjer för att ta hand om din hälsa.

Andningshälsan berör oss alla. Varje individs hälsa och livskvalitet påverkas av många omständigheter.

Dessa inkluderar till exempel motion, hälsosam livsstil, väderförhållanden, god andningsluft, god sömn, rökfrihet och att undvika användning av nikotinprodukter.