Nikotinfri till operation

Rökning ökar avsevärt antalet komplikationer i samband med operation. De största riskerna med rökning är hjärt- och lungproblem både under och efter operationen, sårinfektioner, långsammare sårläkning och dålig benbildning.

Tobak innehåller cirka 400 olika kemikalier, varav de främsta när det gäller sårläkning är nikotin, kolmonoxid och vätecyanid. Nikotin bromsar upp sårläkningen starkast.

Optimal läkning av operationssår kräver god blodcirkulation och inflammationsfri återhämtning. Nikotin drar ihop blodkärlen, vilket påverkar blodcirkulationen. Under påverkan av nikotin fäster blodplättar inte heller ordentligt vid varandra, vilket påverkar ärrbildningen.

Effekterna på kirurgiska problem förmedlas av flera olika mekanismer: genom blodcirkulationseffekter, en ökning av infektionsrisken och en förändring i hudens struktur till följd av rökning.

Att sluta röka minskar risken för komplikationer i samband med operation med minst 30–40 procent. De största fördelarna uppnås när användningen av nikotinprodukter upphör 1–2 månader före den planerade operationen, men att sluta strax före operationen är också fördelaktigt.