Övningar för slemborttagning

Slembildning irriterar andningsvägarna, gör det svårare att andas och ökar hostirritationen och känslan av andnöd. Dessutom ökar slembildning infektionsrisken i andningsvägarna.

Oftast försvinner slem från luftrören med hjälp av flimmerhårens rörelse på insidan av luftrören. Motion som gör en andfådd ökar funktionen i flimmerhåren och gör att slemmet rör sig uppåt i luftvägarna, så att man kan hosta upp det. Även olika metoder för att få slemmet att lossna är nyttiga.

Överdriven slembildning kan bland annat leda till:

  • hosta och upphostningar
  • ändrat andningsljud
  • dyspné
  • luftvägsinfektioner
  • utmattning.

För att ta bort slem från luftvägarna finns det olika tekniker, som alla är baserade på balanserad och avslappnad andning. Olika tekniker för slemborttagning bör utföras lugnt och bara göra andningen just så effektiv  att överskott av slem fås bort.

Ta luftrörsöppnande läkemedel som eventuellt ordinerats av din läkare före slemborttagning. Dessutom minskar inandning av varm vattenånga och rikligt vätskeintag slemmets seghet, varvid det blir lättare att hosta upp. Var försiktig när du andas in varmvattenånga!