Faktureringsuppgifter

FO-nummer: 0201472-1

Vi önskar att faktureringen sker elektroniskt.

Operatör: Basware
Förmedlarkod: BAWCFI22
Nätfakturaadress/ EDI-kod: 00370201472110000.
Fakturan ska ha beställarens namn och ett kostnadsställe.

Vår faktureringsadress för pappersfakturor är:

Andningsförbundet rf, centralbyrån, PB 389, 90101 Uleåborg