Iäkäs nainen lääkärin vastaanotolla. Nainen on tuonut mukanaan muistiinpanot lääkärikäyntiä varten.

I god vård -programmet

Andningsförbundets program för
patientkompetens och god vård.

Andningsförbundet har sammanfattat grunderna för god vård som 5 lösningar som kan utnyttjas av både patienten och vårdpersonalen. Guiden innehåller också hälsningar till beslutsfattare, eftersom god vård är en
del av välfärdsstatens synlighet i vardagen och medborgarnas jämlikhet i hälsovården.

Andningsförbundets 5 lösningar:

  1. Interaktion ökar tillfredsställelsen.
  2. En framgångsrikt handledd egenvård syns som förbättrad livskvalitet och ett minskat antal besök i hälso- och sjukvården.
  3. Människor tar hand om sig själva när man ger dem chansen.
  4. Låt oss ta hand om att alla behandlingsrelaterade saker, från läkemedelslistan till behandlingsplanen och instruktionerna finns skriftligt.
  5. Gemensamt planerad och genomförd behandling.

I god vård -programmet

Andningsförbundets program för patientkompetens och god vård.