Nikotin, graviditet och barn

Användning av nikotinprodukter försämrar fertiliteten hos både kvinnor och män. Användning av nikotinprodukter ökar störningarna i menstruationscykeln (frånvaro av menstruation, oregelbunden ägglossning). Anhopningen av skadliga ämnen, t.ex. kadmium, i äggstockarna verkar vara en av orsakerna till infertilitet. Befruktningen fördröjs också av minskade nivåer av östrogen och progesteron på grund av användningen av nikotinprodukter.

En planerad graviditet skyddar fostret. Det är lämpligt att sluta använda nikotinprodukter 2–3 månader före graviditeten eftersom detta gör det möjligt att använda alla avgiftningsbehandlingar utan begränsningar.

Den första åtgärden vid infertilitet hos par som använder nikotinprodukter är att sluta använda. Detta gäller båda föräldrarna, eftersom användningen påverkar hur infertilitetsbehandlingarna lyckas och ökar även risken för misslyckande vid provrörsbefruktning.

Tobaksrök innehåller tusentals kemiska ämnen, varav många passerar moderkakan. De viktigaste av dessa är nikotin och kolmonoxid, dvs. koloxid. Nikotin försämrar blodcirkulationen till livmodern och moderkakan, och därmed syretillförseln till fostret. Kolmonoxid minskar transporten av syre till fostervävnaderna.

Motivation att sluta:

 • Det kan bli lättare att bli gravid.
 • Risken för problem under graviditeten, till exempel missfall, minskar.
 • Du får mer energi och andas lättare.
 • Syretillförseln till fostret är säkrare.
 • Större sannolikhet att föda barn med normal vikt.
 • Bröstmjölk utsöndras mer och smakar inte bittert eller innehåller inte nikotin och tungmetaller.
 • Risken för plötslig spädbarnsdöd minskar.

Fysiska konsekvenser för barn av föräldrarnas användning av nikotinprodukter, det vill säga passiv rökning, är:

 • immunförsvaret minskar
 • irritation i ögon, hals och luftvägar
 • risken för att utveckla bronkit ökar
 • risken för att utveckla öroninflammation och till följd därav sekretorisk otitis media ökar
 • risken för att utveckla astma och allergier ökar
 • risken för inlärningsstörningar och hyperaktivitet ökar.

Psykiska konsekvenser för barn av föräldrarnas användning av nikotinprodukter, det vill säga passiv rökning, kan vara:

 • oro och rädsla för att föräldrarna ska bli sjuka eller dö
 • oro för sin egen framtid om föräldrarna dör.

Dessutom ökar risken för att också barnen börjar använda nikotinprodukter.

Det finns stora individuella skillnader i benägenheten att utveckla beroenden. Ärftliga orsaker bidrar till hur en person börjar använda nikotinprodukter och fortsätter att använda dem, till utvecklingen av fysiskt och psykiskt beroende, till nikotinbegäret samt till återupptagandet av användningen av nikotinprodukter.

Det finns skillnader i mängderna, typerna och fördelningen av nikotinreceptorer hos människor, liksom i nikotinmetabolismen i levern. Strukturen hos nikotinreceptorerna i centrala nervsystemet och leverns förmåga att bryta ner nikotin påverkar hur lätt en person blir beroende av nikotin.
De som bryter ner nikotinet långsamt har en lägre risk att bli beroende, för då förblir nikotinnivån i blodet hög under en längre tid och orsakar fler förgiftningssymtom under experimentstadiet.

Antalet nikotinreceptorer och deras känslighet ökar med användningen, och receptorernas funktion förblir onormal i sex månader efter att användningen upphört.