Rökning i privata lokaler och balkongrökning

Tobakslagen tillåter en bostadssammanslutning att ansöka hos kommunen om rökförbud på balkonger som tillhör bostadssammanslutningens lägenheter, utomhusområden som används av lägenheterna och inne i lägenheterna. Ett majoritetsbeslut från årsstämman krävs för att ansöka om rökförbud.

Kommunen måste införa rökförbud när tobaksrök regelbundet sprider sig genom strukturer till exempel till vistelseområdet på en uteplats som tillhör en annan lägenhet eller in i en annan lägenhet.

Ett rökförbud kan endast införas om det inte är möjligt att förhindra spridningen av rök genom att reparera strukturer eller med andra rimliga åtgärder. Innan ett förbud införs måste dessutom ägaren till lägenheten ges möjlighet att förhindra spridningen av rök genom att vidta egna åtgärder.

Ett rökförbud som avser ett bostadsrum i en lägenhet gäller inte användning av elektroniska cigaretter.

Kostnaderna för myndigheternas behandling av rökförbud varierar (uppskattningsvis mellan 500 och 1 500 euro), eftersom de påverkas av arbetstiden. Därför lönar det sig för bostadssammanslutningen att noggrant förbereda sin ansökan.

Du hittar tobakslagen i sin helhet på riksdagens webbplats.