Mänskliga relationer och sexualitet

I en bra relation kan du uttrycka dina känslor fritt. Hur påverkar sjukdom ett parförhållande?

På den här sidan hittar du:

Motgångar som till exempel sjukdom är en del av livet. Alla har en individuell förmåga att uthärda motgångar och övervinna dem.

En sjukdom väcker olika känslor. Relationen till dig själv och dina närstående kan förändras. Sjukdomen kan också ge nya perspektiv och självförståelse. Livskvaliteten kan till och med förbättras.

Välbefinnande består av många andra saker än hälsa. Därför är det viktigt att ta hänsyn till dessa saker och göra saker som förbättrar ditt och dina närståendes välbefinnande.

Att tala om känslor och erfarenheter är viktigt. De kan också tas upp med likställda. Diskussion med personer i samma situation är stärkande. Om det behövs bör du söka professionell hjälp, särskilt om du känner dig ensam med dina frågor. Glädje, skratt och förståelse för livets mening hjälper många.

Närstående

Det kan kännas svårt att se en närstående bli sjuk. Som närstående kan du bäst stödja den sjuka personen genom att lyssna och finnas där. Detta kräver också att du möter och hanterar dina egna känslor, även de skrämmande.

Du behöver inte alltid säga något. Ofta är närvaro och närhet det viktigaste. Det är viktigt att den närstående också tänker på sin hälsa och sitt eget välbefinnande.

Läs mer om psykisk hälsa på webbplatsen Hälsobyn Psykporten.

Sexualitet

Sexualiteten hör till människans liv, påverkar vår hälsa och är en del av vårt globala välbefinnande. Den betyder olika saker för olika människor, och kan variera i livets olika skeden.

Sexualitet är bland annat:

  • en viktig del av mänskligheten i livets alla skeden – den förändras och utvecklas
  • ett djupgående och sant möte med sig själv
  • vem du är och hur du uttrycker dig.

Som bäst är sexualiteten en livskraft som berikar dig själv och dina relationer. En balanserad

och sund sexualitet syns i form av en levande grundstämning och förmåga att skapa sanna mänskliga kontakter. Målet är att en person trots sjukdomen har en balanserad och accepterande relation till sig själv och sin sexualitet. Detta kan också uppnås utan sex eller utan intresse för sex.

Sjukdomen eller dess medicinering och åldern kan orsaka funktionella problem med sex. Hjälp kan ofta fås för dessa problem. Du kan bland annat tala om funktionella problem med en läkare eller en sexuell terapeut. En människa kan göra mycket för sitt eget och en närståendes välbefinnande och sexualitet, trots sjukdom. Det är bland annat viktigt att genomföra egenvård, utföra vardagsrutiner och varje dag göra saker som är viktiga för dig och gör dig glad.

Mer information finns på följande sidor:

Hälsobyn, Lunghuset: Sexualitet och sex

Hälsobyn, Kvinnohuset: Sexualitet