Finansiering, medelanskaffning och lotterier

Andningsförbundets verksamhet finansieras på olika sätt: med olika slags bidrag och samarbetsavtal samt genom förbundets egen produkt- och tjänsteförsäljning.

Vid organisationsverksamheten är STEA den viktigaste finansiären. Organisationsverksamheten finansieras även med förbundets egen medelanskaffning och inkomster av medlemsavgifter. Vi samarbetar även kommersiellt, läs mera om våra partner.

Privata finansiärer, medelanskaffning och lotterier

Andningsförbundet samlar in medel genom traditionella medelanskaffningsformer, såsom allokerade insamlingar för särskilda projekt, samt genom allmänna insamlingar och lotterier. Förbundet tar även emot testaments- och andra donationer. Andningsförbundet tar emot även testamentsdonationer.

Stödja verksamheten genom att skänka

Stödja vår verksamhet genom att donera på vår donationshemsida.

Insamlingsmedlen används till exempel till anskaffning av de apparater som de andningssjuka behöver (bärbara syrgaskoncentratorer och så vidare). Apparaterna lämnas över till olika centralsjukhus som lånar ut dem till de som blivit sjuka. En del av medlen används till kunskapsspridning och rådgivning (guider, hemsidan, utbildningsdagar).

Medelinsamling regleras av lagen om penninginsamlingar

Polisstyrelsen har beviljat tillstånd RA/2020/1623 till Andningsförbundets penninginsamling. Förutsättningen för att ett tillstånd beviljas är att de redovisningar som avges om tidigare insamlingar lämnas in för att godkännas.

Heli-lotteriet Var med i Heli-lotteriet och stödja vår verksamhet! Anordnandet av lotteriet regleras av lotterilagen. Polisstyrelsen har beviljat tillstånd RA/2020/186 till Andningsförbundet att anordna lotteri. Förutsättningen för att ett tillstånd beviljas är att de redovisningar som avges om tidigare lotterier lämnas in för att godkännas.