Snus och särskilda egenskaper hos snus

Nikotinet i snus orsakar ett starkt beroende. I allmänhet får en snusare i sig 3–5 gånger mer nikotin än en person som röker cigaretter.

Effekterna av snus är tydligast synliga i munhålan och svalgområdet. Det är möjligt att bromsa uppkomsten av skador genom att byta snusets plats i munnen. Det är viktigt att göra regelbundna besök hos tandläkaren.

Typiska konsekvenser av att använda snus är:

 • nikotinberoende
 • illaluktande andedräkt
 • missfärgning och slitage av tänderna
 • skador på tandköttet
 • cancer i munhålan, svalget och näsan
 • hjärt-kärlsjukdomar
 • typ 2-diabetes
 • problem under graviditeten.

Det kan vara lättare för dit att minska användningen av snus om du:

 • håller snuset utom synhåll
 • börjar använda ett annat snusmärke
 • håller snus en kortare tid i munnen
 • minskar antalet snusportioner
 • använder mindre engångsdoser.

Snus, nikotin och sport

Nikotin påverkar hela kroppen och har skadliga effekter på många organsystem som är viktiga för sportprestationer:

 • Nikotin drar ihop blodkärlen och höjer hjärtfrekvensnivån, vilket ökar belastningen på blodcirkulationen och därigenom minskar uthålligheten vid ansträngning. I synnerhet uthållighetsidrottarnas prestationsförmåga kan försämras.
 • Det kroniska inflammatoriska tillståndet i kroppen försämrar toleransen mot fysisk stress och ökar risken för infektion. Sår och frakturer kan läka långsammare.
 • Vävnader får insulin långsammare och i mindre mängd, vilket kan försämra glukosmetabolismen.
 • Blodcirkulationen till lungorna försämras när blodkärlen drar ihop sig.

Nikotin klassificeras inte som ett dopningsmedel eftersom det inte förbättrar sportprestanda. Flera idrottsorganisationer förbjuder snus i samband med tävlingsverksamhet.

Snus kan innehålla många gånger mer nikotin än tobak. Vanligtvis innehåller snus cirka 7–8 mg/g nikotin, men det starkaste snuset kan innehålla upp till 45 mg/g.

Snus innehåller mer än 2 500 kemikalier, varav 28 är cancerframkallande.

Snus innehåller också kadmium, bly, arsenik och radioaktiva ämnen.

Försäljning av snus är förbjuden i alla andra medlemsstater i Europeiska unionen, med undantag för Sverige.

Enligt tobakslagen får en privatperson föra in högst 1 000 gram rökfria tobaksprodukter (snus, nässnus, tuggtobak) för eget bruk under ett dygn.

Enligt lagen får snus inte importeras för en annan persons användning, oavsett om mottagaren betalar för snuset eller inte.

Personer under 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet.


30 fakta om snus

Förutom nikotin innehåller snus 28 föreningar som enligt undersökningar orsakar cancer.