Vägen till att sluta röka: förändringen börjar

När du fattar beslutet att sluta använda nikotinprodukter tar du steget in i det förberedande stadiet till att sluta.

Nu är det en bra tidpunkt att fundera över dina egna svar på följande:

 • Vad motiverar och stödjer dig att sluta röka eller använda nikotinprodukter?
 • Gör upp en lista över skadliga effekter som användningen av nikotinprodukter har på din hälsa.
 • Vill du sluta på grund av graviditet eller för barnens skull?
 • Måste du verkligen ge upp någonting viktigt när du slutar använda nikotinprodukter?
 • Hur kan du ändra dina dagliga rutiner som är förknippade med användning av nikotinprodukter?
 • Hur kommer du i gång med små förändringar?
 • Skriv ner dina användningsvanor så att du bättre kan begrunda eventuella känslomässiga och sociala beroenden. Då kan du också hitta lösningar som passar dig.
 • Fundera på vad du kan göra när nikotinsuget slår till.
 • Berätta för dina nära och kära om ditt beslut att sluta. Be dem om stöd.
 • Köp inte ytterligare nikotinprodukter. Släng din rökutrustning.
 • Bestäm på förhand vilken dag du slutar.

Att sluta röka är ett beslut som du inte kommer ångra.

Effekten av användningen av nikotinprodukter på den fysiska konditionen

Användningen av nikotinprodukter försämrar alltid den fysiska konditionen, oavsett om det är en tillfällig eller permanent användning av rökta tobaksprodukter eller snus:

 • Nikotin, koloxid dvs. kolmonoxid, tjära och andra kemiska gifter anstränger hjärtat och förtränger blodkärlen.
  Kolmonoxid försämrar transporten av syre till hjärtat genom att binda hemoglobin i blodet. Hjärtat försöker kompensera för syrebristen genom att slå ännu snabbare, vilket i sin tur förbrukar ännu mer syre. När musklerna inte får tillräckligt med syre blir de lätt trötta.
 • Nikotin ökar tillfälligt blodtrycket och hjärtfrekvensen. Hjärtat ansträngs mer än vanligt och pulsen ökar. Nikotin drar ihop musklernas artärer, så när man idrottar försämras blodcirkulationen i musklerna och risken för idrottsskador ökar.
 • Tjära irriterar bronkerna, vilket leder till slembildning och hosta som stör andningen. Rökarens lungor är i ett tillstånd av konstant irritation och ansträngning. Hosta utvecklas ofta till kronisk bronkit.
 • Snus orsakar dessutom inflammationer i tandköttet och munnen, och hål i tänderna. Användningen av snus har också visat sig bromsa återhämtningen.


Idag är rätta dagen

En guide för dig som tänker sluta röka.