Köld

Skydda lungorna med en andningsluftsvärmare eller en halsduk, om du är symtomatisk vid temperaturer under noll. Ta hänsyn till symtom när du tränar.

Köld ökar andningssymtomen hos personer med andningssjukdomar. Toleransen för kyla är individuell, och skillnaderna mellan människor är stora.

Följande faktorer påverkar toleransen för kyla:

  • kroppens storlek och form
  • mängden subkutant fett
  • fysisk kondition
  • ålder
  • kön
  • rökning.

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Sinua voi myös kiinnostaa

Olika syntom

Symtomen ökar vid kyla hos 70 % av personer med astma. Symtom orsakade av kyla är också vanliga hos personer med allergier, bronkit och KOL.

Ett av de vanligaste symtomen är rinnande näsa. Även ett par minusgrader irriterar näsans slemhinnor. Näsans slemhinnor sväller och utsöndrar vätska.

Svullna slemhinnor blockerar näsan och ökar motståndskraften mot luftflödet. För att tillfredsställa kroppens syrebehov är det nödvändigt att byta till oral andning. Vid inandning genom munnen dras luften direkt in i lungorna. Den iskalla luften på ca 20 grader är nästan 10 grader lägre än vid inandning av luft med rumstemperatur.

Andningssymtom uppstår vanligtvis när temperaturen är mellan 15 och 25 minusgrader. Vindhastigheten ökar andfåddheten.

Kall luft torkar och kyler luftrören i andningsorganen och gör att de drar ihop sig. Samtidigt ökar kall luft slemsekretionen, slemhinnorna på luftrörens inre yta sväller upp och försämrar funktionen hos flimmerhåren på slemhinnorna som tar bort slem. Detta minskar andningsvolymen och försämrar lungventilering och syreupptagning. Utandningen känns tung och det hörs ett pipande eller väsande ljud vid andningen. 

Astma och KOL är symtomatiska för svår utandning. Luftvägssymtom som beskrivs hos rökare är nästan 2 gånger vanligare än hos icke-rökare. Varje luftvägsinfektion förvärrar symtomen och vårdbalansen vid en redan befintlig andningssjukdom. Hos personer med KOL kan kall luft utlösa till och med en dödlig förvärringsfas.

Skydda dig mot köld

Skydda lungorna med en andningsluftsvärmare. När du är utomhus ökar värmaren motståndet mot luftflödet, och det blir tyngre än normalt att andas genom den. Då måste du sakta ner träningen utomhus, men det förhindrar inte motionering.

Ett bra sätt är också att skydda ansikte och hals med en halsduk. Då irriteras inte kalla nervändar i dessa områden och orsakar inte sammandragning av luftrören.

Sluta inte motionera på vintern. God fysisk kondition är en viktig del av lyckad egenvård för personer med andningssjukdom. Tala med din läkare om hur kall luft påverkar din sjukdom. Be också om riktlinjer för att minimera effekten av kall luft.

Ha dina läkemedel med dig när du rör dig i minusgrader. Vid köld ska du inte sporta för mycket, eftersom ansträngning i kylan ökar andningssymtomen. Toleransen för ansträngning i minusgrader påverkas också av vårdbalansen för den egna andningssjukdomen. Vid minusgrader är det lämpligt att halvera den normala ansträngningsnivån. Luftrörsöppnande läkemedel bör också finnas till hands.   

Bilisterna bör se till att friskluftsfiltren fungerar normalt, särskilt under den kalla årstiden.