Värme

I takt med den globala uppvärmningen blir värmeböljorna vanligare, längre och intensivare. När det är varmt finns det mer föroreningar i luften, mängden ozon stiger och mikropartiklar i luften sprider sig inomhus. Hälsoskador på grund av hetta ökar vid temperaturer över 23–25 grader. Hos kroniker ökar symtomen och sjukdomen förvärras redan vid cirka 20 grader. Bara några dagars värme på  kan orsaka problem för hälsa och funktionsförmåga.

Hetta belastar kraftigt andnings- och blodcirkulationsorganen. Ansträngning ökar kroppens värmeproduktion upp till tio gånger. Hetta leder hos många till trötthet, försämrad koncentrationsförmåga, sömnstörningar, muskelsvaghet och minskad uthållighet.

En persons normala kroppstemperatur är ca 37 grader. Den fysiska prestationsförmågan minskar när kroppens djupa temperatur stiger med mer än 1 grad.

Exponering för varm luft förvärrar symtomen på kronisk sjukdom, som t.ex. andningssjukdom, särskilt hos äldre människor. Värmebelastning kan också orsaka luftvägsinfektion och därmed förvärra en andningssjukdom. Dålig värmetolerans hos äldre beror på minskad värmekontroll, fördröjd känsla av törst och långsammare förmåga att känna av värmebelastning.

Hetta ökar antalet besök på sjukhus- och läkarmottagningar, särskilt av äldre personer med långvariga sjukdomar. Dödligheten ökar hos äldre människor i hemmen och på vårdinrättningar när temperaturen överstiger 30 grader. I Finland har värmeperioderna lett till omkring 300–400 förtida dödsfall varje år under 2010-talet bland personer över 65 år och personer med långvariga sjukdomar.

Varningssignaler för värmeskador:

 • törstkänsla
 • muntorrhet
 • nedsatt fysisk prestationsförmåga
 • svaghet och muskelsvaghet
 • illamående
 • förvirring
 • koncentrationssvårigheter
 • sömnstörningar och trötthet
 • hjärtarytmi
 • dyspné
 • väsande ljud i luftvägarna och ökad slemutsöndring
 • förändringar i effekten av medicinering.

Relaterat innehåll

Du kanske också är intresserad av det här

Skydda dig mot värme

Sök dig till en sval plats. Temperaturen i en bostad ska vara under 25 grader.  Kom ihåg att värmetolerans är mycket individuellt.

För att få svalare i lägenheten kan du hålla gardinerna fördragna, minska värmeeffekten från hushållsapparater och vädra på natten. 

Vänd persiennerna så att den konvexa sidan är utåt. Då återkastas UV-strålarna tillbaka på gården.

För hög inomhustemperatur kan minskas med separat kylutrustning och luftvärmepump.

Genom din klädsel kan du minska kroppstemperaturen också inomhus. Ett fuktigt och tunt plagg kyler effektivt kroppen. 

En kalldusch svalkar också. 

Kontrollera effekten av din medicinering på utvecklingen av värmesymtom. Medicinering kan öka utvecklingen av värmesymtom. Detta gäller i synnerhet läkemedel som påverkar hjärt- och kärlsystemet. Kontrollera också med din läkare den samlade effekten av din totala medicinering och värmen.

Se till att kroppen får vätska:

 • Vid mycket varmt väder måste du dricka ca 1,5 gånger den normala mängden. 
 • Du måste dricka i värmen, även om du inte är törstig.
 • Ät emellanåt något saltigt.
 • Be din läkare om råd gällande vätskeintag.