Fina partiklar

I utomhusluften svävar partiklar av olika storlek, form och sammansättning. Några av dem kommer från naturen, medan andra produceras av människan.

Partiklar i andningsluften är en av de viktigaste faktorerna som försämrar luftkvaliteten i stadsmiljöer. Man har inte lyckats fastställa en säker nedre gräns för partikelkoncentrationer.

Populationer som är känsliga för effekterna av partiklar är astmatiker, små barn och äldre personer med andnings- och hjärtsjukdomar. Det är troligt att de största hälsoskadorna orsakas av långvarig exponering för fina partikelutsläpp från trafik och småskalig vedeldning.

Fina partiklar är mindre än 2,5 μm i diameter. Ultrasmå partiklar är mindre än 0,1 μm i diameter. Fina partiklar färdas med andningsluften till olika delar av andningsorganen, såsom övre luftvägarna, luftrören och lungblåsorna. Vissa ultrasmå partiklar kommer in i blodomloppet och predisponerar människor för hjärt- och kärlsjukdomar.

De fina partiklarnas skadlighet påverkas av deras koncentration och deras fysiska och kemiska egenskaper. Partiklar från ofullständig förbränning som innehåller bland annat sot och organiska kolföreningar anses vara de mest skadliga för hälsan.

Kortvarig exponering för fina partiklar kan öka luftvägsinfektioner och förvärra astma, KOL och kranskärlssjukdom. Långvarig exponering för fina partiklar har till och med visat sig förkorta livslängden. Fina partiklar är mest skadliga för personer med andnings- och, hjärt-kärlsjukdomar samt för äldre personer och barn.

Var kommer de fina partiklarna ifrån?

Fina partiklar produceras både utomhus och inomhus. Fina partiklar kommer från både mänsklig aktivitet och naturen själv.

Källor till partiklar från mänsklig verksamhet är bland annat småskalig vedeldning, trafik och byggande. Källor till naturliga fina partiklar är bland annat skogs- och terrängbränder, vulkanutbrott, mikrober, växter och träd. En stor del av de fina partiklarna i vårt land har kommit hit utifrån våra gränser.

Inomhus produceras fina partiklar till exempel av byggnadens utsläppskällor. Sådana källor är rumsdamm, olika byggnads- och inredningsmaterial och mikrober. Mänskliga aktiviteter i bostaden, såsom rökning, matlagning, brinnande ljus, rengöring och användning av kopiatorer och skrivare alstrar också fina partiklar.

Fina partiklar transporteras från utsidan till insidan genom fönstervädring, luftläckor i otäta strukturer och tilluft. Städning och frånluft avlägsnar däremot fina partiklar från inomhusluften.

Var uppmärksam på ventilationen:

  • Kontrollera att ventilationen fungerar.
  • Filtrera tilluften.
  • Byt ut filtren regelbundet.
  • Håll ventilationssystemet och ventilationskanalerna rena.

Minimera fina partikelutsläpp inne i byggnaden:

  • Rök inte inomhus.
  • Bränn ljus eftertänksamt.
  • Använd spisfläkt i köket.
  • Använd ett HEPA-filter i dammsugaren och välj dammbindande städningsmetoder som att torka med en fuktig trasa.