Coronavirus och munskydd

Korrekt användning av munskydd kan minska infektioner.

Om möjligt bör du använda munskydd på alla offentliga platser där det inte är möjligt att undvika andra människor.

Användning av munskydd ersätter inte de primära åtgärderna för att bekämpa virusinfektioner, såsom att undvika nära kontakt, säkerhetsavstånd, handtvätt enligt instruktionerna eller host- och nyshygien.

Institutet för hälsa och välfärd (THL), Arbetshälsoinstitutet och Säkerhets- och kemikaliemyndigheten (Tukes) ger instruktioner om säker användning av munskydd.

Munskydd och andningssjukdom

Användning av munskydd är huvudsakligen säker för personer med andningssjukdomar, men kan innebära problem som försvårar användningen. Om en allvarlig andningssjukdom är förknippad med andningsinsufficiens rekommenderas inte användning av munskydd.

Användning av munskydd kan kännas tungt i början, så det är viktigt att hitta ett lämpligt skydd och öva att bära skyddet och andas genom det, till exempel hemma.

Många blir svettiga eller känner sig yra när de börjar bära munskydd. Dessa besvär upphör dock vanligtvis efter att du har vant dig vid munskyddet.

Om du trots träning och en lugn start inte kan bära munskydd eller det verkar svårt att andas, kan du prova en ventilmask. Observera att ventilmasker inte skyddar miljön om bäraren har infekterats av coronaviruset.  

Om det trots träning är svårt att andas med munskyddet, bör det inte användas.

Användning av munskydd i minusgrader

Vid temperaturer under noll fuktas munskyddet starkt, vilket minskar dess filtreringseffekt. I stark kyla fryser munskyddet också lätt. Då kan det kännas tungt att andas genom munskyddet. Det är alltid bra att byta ut ett vått eller fruset munskydd mot ett nytt.