Personer med andningssjukdomar måste få god vård

Var femte finländare har periodiska andningsstörningar eller en diagnostiserad andningssjukdom. Andningssjukdomar är långvariga sjukdomar som förändrar livet för dem som drabbas. Vissa andningssjukdomar är progressiva sjukdomar vars behandling syftar till att bromsa sjukdomsförloppet och förbättra livskvaliteten.

En god vårdbalans skapas inte utan en framgångsrik behandlingsväg mellan specialiserad sjukvård och primärvård samt regelbundet egenvårdsstöd. Det är också den mest kostnadseffektiva lösningen för samhället.

Även så kallad sekundärprevention, dvs. förebyggande av ytterligare sjukdomar, är kostnadseffektiv. Därför är det viktigt att personer med andningssjukdomar får förebyggande livsstilsvägledning om hälso- och sjukvård med låg tröskel och gratis.

Bland andningssjukdomarna kommer astma, KOL och sömnapné att i allt högre grad diagnostiseras på centraler för hälsa och välbefinnande. Huvudansvaret för deras behandling ligger hos primärvården. De allvarligaste formerna av andningssjukdomar och sällsynta andningssjukdomar diagnostiseras fortfarande inom specialiserad sjukvård. Där behandlas också längre framskridna stadier av andningssjukdomar.

En god vårdbalans hjälper till att förhindra längre framskridna stadier. Hörnstenen i behandlingen av andningssjukdomar är en framgångsrik egenvård, som primärvården planerar och överenskommer med patienten. Den drabbade behöver också regelbunden uppföljning av andningssjukdomen, skriftliga instruktioner och egenvårdsstöd. Det är viktigt att patienten får egenmakt och kan agera aktivt. Upptäck programmet I god vård, där vi lyfter fram vikten av interaktion.

Social- och hälsovårdstjänster måste kopplas samman för att stödja funktionsförmågan i synnerhet hos äldre och svårt andningssjuka personer, så att de kan klara sig hemma. Rehabilitering måste ingå i behandlingskedjan. En andningssjuk person måste ges tillgång till nödvändig rehabilitering inom lämplig tidsram. Andningsförbundet bedriver också lobbyverksamhet för god vård i SOSTE:s nätverk.