Piirroskuva lääkärin tarvikkeista. Kuvassa on täytettävä lomake, stetoskooppi, laskin ja suurennuslasi.

Social trygghet

Det finns många leverantörer av sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster, förmånerna varierar och beviljas utifrån ett antal faktorer.

Medborgarrådgivningen vägleder medborgarna till rätt tjänst
Måndag till fredag kl. 08.00–21.00 och lördagar kl. 09.00–15.00.
telefonnummer 0295 000.
www.kansalaisneuvonta.fi/sv-FI

Kommunerna har ansvar för att organisera tjänsterna. Hälso- och sjukvården tar hand om rehabiliteringshandledning, rehabilitering, hjälpmedel och hemsjukvård. Kommunens hälso- och sjukvård ansvarar för vårdgarantin, vårdkedjan mellan primärvården och den specialiserade sjukvården.

Varje vårdenhet har en utsedd patientombudsman som ger råd och information om patientens status och rättigheter.

Under 2020–2021 är avgiftstaket för hälso- och sjukvården 683 euro. Det är varje klients sak att själv följa med när avgiftstaket nås. Det omfattar till exempel korttidsvård som sjukhusets dagliga avgift, vårdcentral- och öppenvårdsavgifter, sjukgymnastik som tillhandahålls av offentlig hälso- och sjukvård, rehabilitering och desensibilisering.

Avgiftstaket omfattar inte privata laboratorie- och bildundersökningar, sjuktransporter, läkarintyg eller tandvård.

Du kan granska dina egna vårddokument på Mina Kanta-sidorna.

I Mina Kanta-tjänsten kan du kontrollera din recept- och hälsoinformation och skicka en begäran om förnyelse av elektroniska recept.

Kom också ihåg behandlingsplanen, som görs upp i samarbete mellan patienten och den behandlande läkaren. Fråga om det vid nästa vårdbesök. Håll en uppdaterad läkemedelslista över alla dina läkemedel själv!

Kommunerna har ansvar för att organisera tjänsterna. Socialarbetare har rådgivningsskyldighet i frågor som rör social trygghet. Dessutom ger socialombudsmannen råd i frågor som rör social trygghet och kundens rättigheter.

Kommunens socialtjänst tar hand om hemtjänsten och därtill relaterade frågor, transporter och service till funktionshindrade..

Kommunerna beslutar också om stöd till närståendevård, kompletterande och diskretionärt beviljande av socialt bistånd och social kredit.

Stöd till närståendevård är villkorat av ett C-läkarintyg. Kommunala lösningar används i kompletterande och diskretionärt inkomststöd och social kredit.

Beslut i följande frågor fattas också på kommunal nivå:

 • utrustning, maskiner och anordningar som behövs för att utföra den dagliga verksamheten
 • extra kläd- och specialkostnader
 • mobilitetstjänst som stödjer individuell rörlighet
 • transporttjänster med tillhörande eskorttjänster (läkarintyg)
 • serviceboende
 • ändringar i lägenheten
 • utrustning och apparater som tillhör bostaden
 • personlig assistent för svårt funktionshindrade.

Du kan också be de anställda vid FPA om råd om till exempel sjukersättning, invaliditets- och vårdbidrag, rehabilitering och pensionsrelaterade frågor.

Läkemedelsersättningar

Du kan ansöka om ersättning från FPA för läkemedel, baskrämer och kliniska näringspreparat som ordinerats av din läkare för behandling av sjukdom.

Den ursprungliga självrisken är 50 euro och gäller vuxna.

FPA:s grundersättning för läkemedlet är 40 procent.

Apoteken kan kontrollera särskilda ersättningar direkt från FPA på begäran. Många personer med andningsbesvär får en lägre särskild ersättning för sina receptbelagda läkemedel, det vill säga 65 procent av läkemedlets pris.

Receptbelagda läkemedel kan också få en högre särskild ersättning, det vill säga 100 procent av priset på läkemedlet, där självrisken är 4,50 euro per läkemedel.

Läkemedelstaket är 577,66 euro. FPA följer med när självrisken nås När det möjliga läkemedelstaket har nåtts får du de återstående läkemedlen för kalenderåret till självriskpris, dvs. 2,50 euro per gång.

Du kan kontrollera priser och ersättningar för läkemedel med FPA:s söktjänst för läkemedel.

Kontaktuppgifter till FPA

Personlig telefon- eller kontorstid kan också bokas på nätet på adressen www.kela.fi/boka-tid.

FPA:s servicenummer vardagar kl. 9–16:

 • Boende 020 692 210
 • Pensioner 020 692 202
 • Internationella situationer 020 634 0200
 • Rehabiliterings- och invaliditetsbidrag 020 692 205
 • Studier och värnplikt 020 692 209
 • Indrivningscentret 020 634 4940
 • Sjukdom och kort, läkemedelsersättningar och sjukvårdsförmåner 020 692 204
 • Utkomststöd 020 692 207
 • Kunder med sekretessmarkering 020 635 3500
 • Arbetslöshet 020 692 210
 • Föräldraskap 020 692 206

Skattemyndighetens servicenummer 020 497 002 vardagar kl. 9–16.15. Läs mer om beskattning på www.vero.fi/sv/privatpersoner

Du kan få råd av skattemyndigheten i skatterelaterade frågor, som till exempel:

 • avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga
 • hushållsavdrag
 • momsfri hemservice
 • invalidavdrag (läkarintyg krävs)
 • bilbeskattning.

För att hantera ett rättsligt ärende kan varje medborgare få ett biträde, helt eller delvis med statliga medel. Rättshjälpen täcker alla rättsfrågor.

Mer information om rättshjälp på webbsidan Oikeus.fi/sv/index.html.

Rättshjälpsbyråerna tillhandahåller kostnadsfria ekonomiska rådgivnings- och skuldrådgivningstjänster till privatpersoner och yrkesverksamma och näringsidkare som bedriver småskalig affärsverksamhet.

Mer information om den ekonomiska rådgivnings- och skuldrådgivningstjänsten på webbsidan Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning.

Garantistiftelsen ger råd i skuldrelaterade frågor på 0800 9 8009 vardagar kl. 10–14. Garantistiftelsens chatt ger råd från måndag till torsdag kl. 12:30–15:00.

Läs mer om skuldsättning på Garantistiftelsens hemsida (på finska).

TE-byråerna kan ge information om kartläggningar och studier av arbetsförmåga.

Mer information om kartläggningar och studier av arbetsförmåga på TE-tjänsternas webbplats.

Transport- och kommunikationsverket Traficom betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering, godkännanden och säkerhet och ger råd i frågor som rör bilåkande och fordon.

Läs mer om frågor relaterade till bilåkande på www.traficom.fi/sv.

Ajovarmas serviceställen finns på nätet: Läs mer på www.ajovarma.fi/betjaningstallen.

Skatterådgivning i samband med fordon, befrielse från grundläggande fordonsskatt, återbetalning av bilskatt och befrielse för personer med funktionshinder kan begäras av skattemyndigheten på 029 497 150 vardagar kl. 9–16.15.  

Läs mer om fordonsskatter på www.vero.fi/sv/privatpersoner.

Frågor som rör en funktionshindrad persons parkeringstillstånd kan ställas på servicenumret 075 323 9999 vardagar kl. 8–15.45.

Läkemedelsskadeförsäkringen kompenserar användare för oväntade skadeverkningar. Skattemyndighetens servicenummer 010 219 5712 vardagar kl. 10–14.

Läs mer om läkemedels- och patientskador på www.laakevahinko.fi/sv.

Patientförsäkringscentralen ersätter patienten för personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvården. Servicenummer 040 450 4590 vardagar kl. 12–15.

Läs mer om detta på www.pvk.fi/sv.

Information om användning av hälso- och sjukvårdstjänster utomlands, hälso- och sjukvård för patienter som kommer till Finland och det europeiska receptet finns på adressen eu-halsovard.fi.

Rådgivningstelefon för social- och hälsotrygghet (på finska)

020 757 5150

torsdagar kl. 9–12

Servicetelefonerna som upprätthålls av Andningsförbundet existerar tack vare att de finansieras med STEA-bidrag. Servicen är gratis. Att ringa till nummer som börjar med 0207 kostar 0,08 € / samtal + 0,17 € / minut.