Biologi och hälsoeffekter av fetma

Att gå ned i vikt när man är överviktig ökar välbefinnandet, eftersom en person med normal vikt har lättare att andas.

Övervikt sänker motståndskraften samt ökar andningsarbetet och andfåddheten. Eftersom fettansamling i buken mekaniskt hämmar andningen, lindras dyspnén när man går ner i vikt. 

Vissa människor är mer benägna att bli överviktiga än andra. Genetik, inlärda vanor och rutiner påverkar aptitregleringen. Det biologiska sättet att reagera på viktminskning vilket utvecklats genom människans evolution, försvårar medvetna försök att gå ner i vikt. När en person går ner i vikt utsöndras mer hungerhormoner och mindre mättnadshormoner i tarmarna. Dessutom försöker kroppen att sänka grundmetabolismen till en lägre nivå. 

Överviktiga människor har mindre mättnadshormoner i blodcirkulationen efter en måltid än normalviktiga personer. Det är helt enkelt svårare för överviktiga personer att uppskatta lämpliga portionsstorlekar. Dessutom har vi det som kallas för emotionellt ätande, som innebär att mat orsakar känslor i oss som är kopplade till hjärnans belöningssystem. 

Övervikt belastar lederna och gör det svårt att röra sig. Dessutom ökar övervikt risken för att utveckla mer än 30 sjukdomar, varav de vanligaste är typ 2-diabetes, högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, astma och sömnapné. Övervikt ökar också de allvarligare symtomen på sjukdomen covid-19 och behovet av sjukhusvård.

Enskilda individer bör inte klandras för övervikt, eftersom fetma kan vara resultatet av många olika biologiska, sociala och kulturella faktorer. 

En människas vikt är en mycket personlig och komplex fråga. Det är inte bara en hälsofråga, eftersom alla vill må bra.

När vi tänker på eller talar om vår egen eller andras vikt, är avsikten ofta god och kopplad till att förbättra hälsan. Det finns situationer när det är nödvändigt att ta upp vikten och situationer när det är bättre att inte prata om den alls. Människors förhållande till mat, näring och sina egna kroppar varierar.

Vikt och storlek handlar aldrig bara om mängden motion och ätande. Bara att stiga upp på vågen kan ge upphov till olika känslor.

De anvisningar som ges utifrån begränsar ätandet på ett eller annat sätt och försöker få vår kropp att rätta sig efter en form som inte passar den och för oss bort från ett intuitivt sätt att äta. Det handlar om att lära sig att äta en varierad och fullvärdig kost på ett sätt och i en takt som är tillräcklig och lämplig för just din kropp, utan skuldkänslor.

För överviktiga människor leder bantning sällan till en permanent livsstil som stöder viktkontroll och ett övergripande välbefinnande. Däremot kan man känna sig må bra och ha lämplig vikt när man hittar sätt att ta hand om sig själv och får stöd av sina närstående. 

Även om det finns hälsorisker förknippade med vikten, är det viktigt att även komma ihåg betydelsen av psykiskt välbefinnande för den allmänna hälsan. Att lära sig att respektera kroppens budskap och behov samt att tala snällt om sig själv, oavsett vilka siffror vågen visar. En människa är mer än sin vikt och därför är det tveksamt att dra slutsatser baserat på vikt och storlek.

Saker som stöder välbefinnande är: 

  • att uppskatta sig själv och sin kropp, mentalt välbefinnande 
  • tillräcklig vila och god sömn 
  • ett avslappnat förhållande till mat och träning som passar en själv.