Influensavaccin

Influensavaccinet rekommenderas för personer med kroniska lungsjukdomar.

Influensavaccinet skyddar mot influensa och dess följdsjukdomar, såsom öroninflammation, luftrörskatarr, lunginflammation, hjärtinfarkt och cirkulationsstörningar i hjärnan.

Influensavaccinationerna börjar vanligtvis i oktober och november, eftersom vintern är högsäsong för influensavirus.

En hälsovårdare, sjukskötare eller läkare bedömer om den som vaccineras tillhör en målgrupp för avgiftsfri vaccination. Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccinationen är till stor nytta får influensavaccinet gratis.

Influensa är en av de vanligaste infektionssjukdomarna, och dess sjukdomsbild varierar från mild till allvarlig. Säsongsinfluensaviruset cirkulerar runt om i världen varje år och orsakar tiotusentals sjukdomsfall i Finland. Under vintersäsongen 2020–2021 följdes coronarestriktionerna i Finland och då undkom man influensan.  

Ett effektivt sätt att skydda sig mot influensa är att vaccinera sig. 

Influensa bidrar till förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar (till exempel akut hjärtinfarkt, hjärtsvikt och cerebrovaskulära sjukdomar). Influensa kan förvärra underliggande tillstånd som KOL, diabetes, hjärtsjukdomar och njursjukdom. 

Hos äldre och sköra patienter kan sjukhusvård leda till nedsatt funktionsförmåga, vilket i sin tur ökar behovet av vård för äldre.

Influensa orsakas av ett virus som ger upphov till en allvarligare inflammation i luftvägarna än förkylning och belastar kroppen. Influensaviruset orsakar små vävnadsskador i luftrören och försvagar immunförsvaret, varefter bakterier lättare kan orsaka följdsjukdomar som bihåleinflammation eller till och med lunginflammation.

Influensa orsakar ofta en försämringsfas i lungsjukdomar, vilket kräver ökad läkemedelsbehandling och ibland till och med sjukhusvistelse.

Kriterierna för att få gratis vaccination mot säsongsinfluensa genom det nationella vaccinationsprogrammet uppdaterades 2021. Framöver kommer influensavaccination att ges till personer som:

 • ingår i en riskgrupp för influensa på grund av sin sjukdom
 • regelbundet är i kontakt med en person som är speciellt utsatt för allvarlig influensa (bor exempelvis i samma hushåll eller har nära kontakt varje vecka)
 • regelbundet är i kontakt med en person som är utsatt för allvarlig influensa men som inte kan skyddas med vaccin
 • är yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården eller personal inom läkemedelsförsörjning
 • är gravida
 • är under 7 år
 • inleder och fullgör beväringstjänst
 • är 65 år eller äldre.

En bedömning från fall till fall kan behöva göras för att fastställa tillräckligt nära kontakt. Syftet med att kriterierna för avgiftsfrihet skärps är att säkerställa att det finns tillräckligt med vaccin för alla som hör till målgrupperna.

Du kan få influensavaccin:

 • på kommunens vaccinationsställe utan tidsbokning (kontrollera om detta alternativ är tillgängligt i din hemkommun)
 • avgiftsfritt på hälsocentralen
 • på apotek på egen bekostnad
 • hos företagshälsovården
 • i samband med en bokad tid för behandling av en primärsjukdom
 • de som omfattas av hemsjukvården vaccineras i samband med vårdbesök.
 • Influensavaccinet innehåller antingen försvagade virus eller delar av avdödade virus. I de avgiftsfria vaccinen mot säsongsinfluensa i det nationella vaccinationsprogrammet används inga booster- eller konserveringsmedel. De vanligaste biverkningarna som orsakas av influensavaccin är lokala symtom på injektionsstället. Svåra biverkningar, såsom allvarliga allergiska reaktioner, är extremt sällsynta.
 • Be din behandlande läkare om ett recept på vaccinet.
 • Hämta läkemedlet på apoteket.
 • Boka tid för vaccination på din hälsocentral.