Lokalföreningar

Andningsförbundet har 80 lokala andningsföreningar och 2 nationella föreningar: Personer som insjuknat av inomhusluft och föreningen Suomen CF-yhdistys. Förbundet har sammanlagt nästan 23 000 medlemmar. De enskilda medlemmarna ansluter sig alltid som medlemmar till andningsföreningen.

På sina egna orter erbjuder andningsföreningarna mångsidiga aktiviteter och tjänster, t.ex.

  • Stöd av likställda: olika slags kamratgrupper och -möten
  • Medlemskvällar, klubbar och utflykter
  • Motionsgrupper och -evenemang
  • Distribution av kunskap: publikföreläsningar och -evenemang, guider, rådgivning och undervisning
  • Stöd för befrämjande av rökfrihet
  • Samarbete med hälsovården och andra organisationer
  • Utövande av inflytande på lokal nivå och intressebevakning.
  • Andningsförbundet stödjer andningsföreningarnas verksamhet genom att producera kunskap och olika slags stödtjänster.

Relaterat innehåll