Bra inomhusluft innebär hälsa för både människor och byggnader

Bra inomhusluft är en grundläggande rättighet. Vi påverkar långsiktigt i frågor som gäller inomhusluft i projektet Sunda lokaler 2028 och Nationella program för inomhusluft och hälsa:

  • Projektet Sunda lokaler 2028: workshoppar (Miljöministeriet).
  • Nationellt program för inomhusluft och hälsa: Styrgrupp och sekretariat (Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Finlands Andningsförbund samordnar (2020–2021) regeringens forsknings- och forskningsprojekt ”Hjälpa och stödja personer som lider av luftproblem inomhus”. Enligt projektets slutrapport upplevs inomhusluftkvaliteten generellt som god eller mycket god på befolkningsnivå. Minst 40 procent av alla småhus har dock antingen fuktskador eller behov av ytterligare utredning i riskstrukturer.

Det finns ett behov av att öka medborgarnas kunskap om bostäder och inomhusluft och att förbättra tillgången till tillförlitlig och korrekt information. Resurserna för att ge myndigheterna råd behöver utökas och experternas kompetens säkras i samhället.

Dessutom ingår vi i Hud- och allergisjukhusets arbetsgrupp för en poliklinik för inomhusluft.

Våra reparationsrådgivare är med:

  • Regionala samarbetsgrupper: Uleåborgsregionen, Nyland, Jyväskylä.
  • Samarbetsgrupp med reparationsrådgivare.