rekka ajaa autotiellä

Gatudamm

Gatudamm innehåller olika partiklar som är skadliga för hälsan.

Grundläggande information om gatudamm och de hälsorisker det orsakar:

 • Gatudamm består huvudsakligen av finmald sand och vägsalt.
 • Gatudamm innehåller partiklar som är skadliga för hälsan.
 • Luftvägssymtom som orsakas av gatudamm inkluderar andfåddhet, slem, hosta, väsande ljud i luftvägarna och rinnande näsa.
 • Gatudamm försämrar utomhusluftens kvalitet på våren i ca 3-6 veckor.

Gatudamm består huvudsakligen av finmald sand och vägsalt. Gatudamm innehåller olika partiklar som är skadliga för hälsan. Sådana partiklar är bland annat sotpartiklar, jordpartiklar, bakteriekombinationer, finmalda delar av växter och material som lossnar från fordon.

Gatudamm försämrar utomhusluftens kvalitet på våren i ca 3-6 veckor. Denna period varierar i olika delar av Finland.

Luftvägssymtom som orsakas av gatudamm:

 • dyspné
 • slem
 • hosta
 • väsande ljud i luftvägarna
 • rinnande näsa.

Gatudamm är förknippat med ett ökat behov av medicinering. Gatudamm ökar infektioner och lunginflammationer, som är farliga särskilt för personer med andnings- och hjärt- och kärlsjukdomar.

En betydande del av gatudammet är grova partiklar. Grovpartiklar ökar barnens risk att utveckla astma.

Det finns också fina partiklar i gatudamm. Enligt nuvarande kunskap är fina partiklar den skadligaste gruppen av partiklar. Partiklar är den största exponeringsfaktorn i miljön som påverkar hälsan. Risken att insjukna och dö i astma stiger jämnt när partikelhalterna ökar. Fina partiklar och gatudamm tränger sig även in inomhus.

Utöver av gatudamm kommer samtidigt nedfallande långväga pollen, alltså hasselbuskens, alens och björkens blomning, och försvårar symtomen i luftvägarna hos allergiker.

Skydda dig mot gatudamm

 • Undvik att röra dig i problemområden under den värsta dammperioden. De livligast trafikerade gatorna dammar mest.
 • Montera partikelfilter på tilluftsventiler och ventilationsenheter hemma, på arbetsplatsen och i bilen. Var noga med att byta ut filtren enligt anvisningarna.
 • Undvik fönstervädring och montera dammfilter i ventilationsfönstret. 
 • När luftkvaliteten försämras ska personer med andnings-, hjärt- och allergiska besvär ha med sig den medicinering som läkaren ordinerat. Du kan lindra irritationssymtomen genom att fukta slemhinnorna med lämpliga sprayer eller droppar.
 • Vid behov kan respirator användas av friska vuxna och de med mild och måttlig astma som är vid god hälsa och i normalt allmäntillstånd. De som lider av andra kroniska luftvägs- eller hjärtsjukdomar bör diskutera användningen av respirator med sin behandlande läkare.
 • Du bör sluta använda respiratorn om den orsakar överdrivet eller obehagligt andningsmotstånd eller om symtomen på en kronisk sjukdom förvärras. Det rekommenderas inte att använda respiratorn, inte ens under en kort tid, om allmäntillståndet redan har försämrats på grund av hög ålder eller allvarlig sjukdom.

Hur man minskar gatudamm

Läs mer om hälsoriskerna med gatudamm och Andningsförbundets rekommendationer: Det ligger i luften nu” –  Andningsförbundets program för att förbereda sig för väder- och klimatriskerna samt för att minska dem (2019–2022).

Vad kan du göra själv?

 • Gå eller cykla korta sträckor. Undvik onödigt bilåkande, gynna kollektivtrafik och samåkning.
 • Undvik livligt trafikerade leder och rusningstider, särskilt i torrt väder och under den värsta dammtiden.
 • Följ väderprognoserna, så att du kan förbereda dig för eventuella symtom. Använd vid behov andningsskydd utomhus.
 • Om du har en andningssjukdom, bör du förstärka din medicinering.
 • Om du har en bil, flytta bort den i tid från den gata som sopas. Välj friktionsdäck och proaktiv körstil. Se till att bilens friskluftsfilter är i skick.
 • Montera partikelfilter på tilluftsventiler och ventilationsenheter hemma, på arbetsplatsen och i bilen. Byt ventilationsfilter regelbundet för att förhindra att gatudamm sprider sig inomhus, Montera filtertyg på ventilationsfönstren.
 • Undvik och minska fönstervädring under perioden med gatudamm.

Fastighetsägare och bostadsbolag kan:

 • ta bort sanden fuktig eller med snö.
 • städa sin egen del av gatan innan stadens städbilar gör det
 • låta bli att använda en lövblås för att ta bort sand
 • undvika att sanda gatorna i onödan på vintern.
 • sanda med tvättad makadam.

De som ansvarar för gatustädning kan:

 • börja städa gatorna så fort vädret tillåter
 • använda vatten vid sandborttagningen för att förhindra minska damning
 • vid behov använda en kalciumkloridlösning för att undvika damning
 • schemalägga rengöringsarbetet rätt
 • stödja rengöringsarbetet ekonomiskt
 • tvätta gatorna som avslutning på städjobbet
 • satsa på att forsla bort snö och sand också på vintern.
 • sanda på de rätta ställena på vintern
 • använda sandblästring krans av god kvalitet.

Skydda spädbarn och barn mot gatudamm

Samma hälsorisker uppstår hos barn som hos vuxna. Gatudamm är förknippat med utveckling av astma. Barn utsätts vanligtvis för gatudamm mer än vuxna eftersom de rör sig utomhus oftare än vuxna.

Det rekommenderas att gå ut och gå med bebisar eller barn långt ifrån de mest trafikerade vägarna. Motionera gärna ute till exempel i parker, längs skogsstigar eller på sjö- eller havsstränder. I lugnt väder blandas inte gatudammet med luften

När dammperioden är som värst är det lämpligt att få barnet att somna på långt avstånd från livligt trafikerade gator. Den egna gården är vanligtvis säker. Än så länge finns det inga andningsskydd speciellt för barn.

Mer information om gatudamm och användning av andningsskydd finns på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplats.