Vaccinationer

Andningsförbundet rekommenderar att personer med andningssjukdomar tar influensa-, pneumokock- och coronavaccin.

Oro kring vaccin

Det är naturligt att vara orolig för sin egen och sina närståendes hälsa. Med vacciner säkerställer man i samhället skyddet på nationell nivå, dvs. ett skydd som omfattar hela befolkningen, där så många som möjligt skyddas mot allvarlig sjukdom, hälso- och sjukvårdens bärkraft tryggas och virusets spridning och mutation bromsas. Ett omfattande skydd av befolkningen gynnar också individer.

Om du är orolig för att vaccinera dig rekommenderar vi att du diskuterar vaccinet och dess lämplighet för dig med hälsovårdspersonal.

Tillförlitlig och aktuell information om vaccinationer ges i webbtjänsten Rokotustieto.fi. Webbplatsen innehåller information om vacciner i det nationella vaccinationsprogrammet, de sjukdomar som ska bekämpas med dem och det aktuella läget i fråga om coronavacciner som fått försäljningstillstånd i Finland. Läkemedelsindustrins informationscentral upprätthåller webbplatsen och ansvarar för innehållsproduktionen.