Kontaktuppgifter

Hur hitta till centralbyrån

Från Helsingfors centrum:

  • I-närtåget från Järnvägsstationen till Kottby station.
  • Buss 64 från Järnvägsstationen till hållplats Kullatorpsvägen.
  • Buss 69 från Kampen till hållplats Kullatorpsvägen.
  • Även när- och regiontrafikbussar stannar vid Kottby station.

Från flygplatsen:

  • P-närtåget från terminal 2 till Kottby station
  • med buss 615 till hållplats Kottby station