Volontärarbete måste stödjas

Personer med andningssjukdomar och deras anhöriga ger varandra frivilligt kamratstöd och delar också med sig av sina erfarenheter i hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete. Vi organiserar kamratstödsverksamhet online och upprätthåller en stödtelefon med hjälp av volontärer. Lokala andningsföreningar har olika kamratgrupper och motionsgrupper som organiseras med volontärarbete för personer med andningssjukdomar. Samhället måste värdera och stödja detta arbete för välbefinnande och hälsa. 

Kamratstödsverksamhet och motion måste integreras bättre i behandlingskedjan. En god fysisk prestationsförmåga ger stöd att klara vardagen och leva självständigt hemma. För personer med andningssjukdomar är motion en betydande del av egenvården vid sidan av medicinering: motion minskar symtomen och användningen av hälso- och sjukvård.

Det behövs mer samarbete på kommunal nivå med lokala andningsföreningar. Idrottsanläggningar måste gratis tillhandahållas andningsföreningarnas motionsgrupper.

I utvecklingen av hälso- och sjukvårdstjänster måste klientens synpunkt ges större plats. Erfarenhetsaktörer måste tas med i utvecklingen av tjänster. Vi förstärker detta budskap genom att samarbeta med Duodecim i ett projekt som utvecklar patienternas synpunkt på behandlingsrekommendationer.

 Vi samarbetar också med organisationer: 

  • Delegationen för telefon- och webbhjälparnas etiska principer (PuhEet)