Andningsövningar

Slembildning irriterar andningsvägarna, gör det svårare att andas och ökar hostirritationen och känslan av andnöd. Dessutom ökar slembildningen infektionsrisken i andningsvägarna.

Du kan påverka din andning och ditt välbefinnande med olika andningsövningar. Andningsövningarna lugnar andningen och humöret, stärker andningsmusklerna och förbättrar lungventilationen.

Alla andningsövningar är baserade på en lugn andning. Innan du övar är det skäl att kontrollera din hållning i spegeln. Övningarna är effektivare om det finns utrymme för bröstkorgen att vidgas under inandningsfasen.

Relaterat innehåll

Du kanske också är intresserad av det här

Det enklaste är att inleda bukandningen på rygg, med böjda knän och handen på övre buken.

Känn med handen hur den övre buken spänns ut under inandningen och töms under utandningen. Musklerna i nack- och axelområdet bör hållas avslappnade.

Lägg dig ner på sidan, böj knäna och stöd din position på lämpligt sätt. Placera den undre handens handflata på det översta revbenet och andas mot revbenet. Under inandningen utvidgas bröstkorgen och handen lyfts, under utandningen dras bröstkorgen samman och.handen sänks.

Denna övning kan göras både sittande och stående. Placera en duk runt din bröstkorg så att den går från axlarnas baksida och strax under armhålorna framåt.

Dra dukens ändar i kors framtill och ta tag i dem underifrån. Under djup inandning utvidgas bröstkorgen, varvid man ger efter med duken.

Under utandningen återgår bröstkorgen i vila till startpositionen. Du kan göra detta mer effektivt genom att spänna åt duken, dvs. föra händerna åt sidorna.

Genom sluten läppandning underlättar man samarbetet mellan andningsmusklerna och lugnar ned utandningen. Utandningen sker genom ett litet mellanrum mellan läpparna, vilket skapar ett litet motstånd vid utandningen. Motståndet hindrar de mindre luftvägarna från att pressas ihop, vilket underlättar utandningen. Läppandningen är till hjälp vid andnöd och under träning.