Iäkäs mies salilla. Mies nojaa jumppapalloa vasten ja katsoo suoraan kameraan.

Rehabilitering

Information om rehabilitering och semesterstöd för personer med andningssjukdomar.

Syftet med rehabilitering är att öka självhjälpen vid behandling av andningssjukdomar och symtomhantering samt att upprätthålla arbets- och funktionsförmåga.

Rehabiliteringskurser anordnas för personer med astma, KOL och sällsynta andningssjukdomar. Rehabilitering för sömnapnépatienter som anordnades av FPA upphörde år 2016. Information om de kurser som FPA själv anordnar finns på FPA:s webbplats.

  Kolla också in erbjudanden på rehabiliteringsanläggningarnas webbplatser.

Om du känner att du behöver rehabilitering arrangerad av Folkpensionsanstalten, FPA, kan du ta upp saken med en hälso- och sjukvårdsrepresentant. Vårdrepresentanter kan vara en läkare, sjukskötare eller rehabiliteringsinstruktör på sjukhus.

Rehabiliteringsklienterna kan vara kvar i eller utanför arbetslivet. Det finns anpassningskurser för barn och ungdomar.

Rehabiliteringskurser anordnas i olika delar av Finland. I många fall kan även en anhörig ansöka om anpassningscoachning och familjerehabilitering.

Läkaren hjälper dig att ansöka om en lämplig rehabilitering och sköter om det nödvändiga utlåtandet. Hur rehabilitering ansöks och nödvändiga dokument meddelas för varje rehabilitering. 

Det är också möjligt att lämna in ansökan om rehabilitering till FPA på webben. Du behöver ett B-läkarintyg som bilaga till din ansökan. Det är också lämpligt att bifoga en rehabiliteringsplan. På FPA:s rehabiliteringstjänst, tfn 020 692 205,.får du mer information och kan boka tid för din egen rehabiliteringsintervju.

Du kan följa med behandlingen av din rehabiliteringsansökan i FPA:s e-tjänst. Du kan logga in på e-tjänsten med mobilcertifikat eller nätbankskoder. När FPA beslutar att bevilja rehabilitering skickas beslutet för kännedom till både dig och det rehabiliteringscenter du väljer. Utifrån det bjuder rehabiliteringscentret in dig till en kurs.

Om du har en arbetssjukdom, det vill säga en andningssjukdom orsakad av ditt yrke, kan du ansöka hos ditt försäkringsbolag om betalningsåtagande för en rehabiliteringskurs. Du kan också ha rätt till ersättning för andra kostnader som uppstår vid rehabilitering.

De som finansierar rehabiliteringen, FPA eller försäkringsbolaget, informerar alltid om det rehabiliteringsbeslut de har fattat. Om beslutet är positivt skickar finansiären ett betalningsåtagande till rehabiliteringscentret. Rehabiliteringscentret tar då direkt kontakt med dig, och du får en inbjudan till kursen och eventuella preliminära uppgifter.

Besluten är inte alltid positiva. Om du får ett avvisande rehabiliteringsbeslut, fundera på andra alternativ för rehabilitering. Hitta information om hälsosemestrar och kurser i konditionshöjning som stöds av andra sociala finansiärer. Till exempel STEA är en sådan social finansiär. Du kan ta upp frågan igen senare med din läkare. Ni kan tillsammans fundera på om du borde söka en rehabiliteringskurs på nytt.