Alla har rätt till andningshälsa

Andningshälsan märks ofta först när andningen störs. Det är aldrig för sent att främja andningshälsan. Tillsammans med organisationerna som deltar i Yksi elämä-kampanjen främjar vi andningshälsa.  Vi har också varit med och lagt fram ett förslag till social- och hälsovårdsministeriet om ett nytt program för andningshälsa.

Tillsammans med andningsföreningar påverkar vi på kommunal nivå så att kommunerna tar hänsyn till fotgängarnas och cyklisternas behov och möjligheter till aktivitet i närliggande natur. I tätorter och städer måste det finnas tillgängliga rutter till parker och skogar.

Vi rekommenderar att andningsföreningarna erbjuds gratis idrottsanläggningar. Vi uppmuntrar alla medborgare, oavsett ålder och kondition, att motionera och ta hand om sin koppling till naturen. Regelbunden pulshöjande träning är hörnstenen i egenvård hos personer med luftvägssjukdom, vid sidan av medicinsk behandling. Motion tränar den återstående lungkapaciteten och ökar förväntad livslängd och livskvalitet.    

Vi uppmuntrar medborgarna, offentliga organisationer och privata företag att ta hänsyn till människor som är känsliga för dofter. Vi ökar medvetenheten om dofter och efterlyser en minskning av användningen av konstgjorda dofter.

De som överväger att sluta röka behöver mer stöd. Trygghetsreformen måste se till att alla vårdcentraler ger vägledning om rökavvänjning.

Livsstilsvägledning i förebyggande syfte ska tillhandahållas alla som begär det, med låg tröskel och gratis.

Våra träningsexperter samarbetar i följande nätverk:

  • Soveltava Liikunta SoveLi ry:s styrelse
  • Healthy Outdoor Premises for Everyone (HOPE) projektstyrgrupp
  • Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:s nätverk för idrottsrådgivning
  • Liikkujan Apteekki projektstyrgrupp
  • Liikkujan polku, temagrupp för familjemotion
  • Nätverket Pirkan Loikka: småbarnspedagogik
  • Suomen Latu: Utvecklingsprojekt för familjemotion 2019−2021