Sömnapné

Med sömnapné avses andningsuppehåll under sömnen. Minst 300 000 människor lider av sömnapné i Finland. Vid sömnapné slappnar svalgmuskulaturen av under sömnen.

Detta leder till partiella obstruktioner i de övre luftvägarna, vilket orsakar andningsuppehåll och snarkning. Uppehållet kan vara från några sekunder ända upp till en minut. Det slutar ofta med att man rosslar till och väcks ur sin sömn. På natten under sömnen kan korta andningsuppehåll förekomma även normalt, men deras antal, längd och konsekvenser avgör om det är frågan om en sjukdom.

En obehandlad sömnapné ökar risken för dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar med 3–6 gånger samt ökar risken för typ 2-diabetes, hjärncirkulationsstörning och pulmonell hypertoni. Även vid lindrig sömnapné finns det ett samband med en förhöjd risk för hypertonisjukdomar. Obehandlad sömnapné verkar öka risken att råka ut för en trafikolycka, eftersom störningar i den kognitiva verksamheten och minnesstörningar är vanliga hos dem som lider av sömnapné.

Om sömnapnén inte behandlas kan den insjuknade vanligtvis inte verka i yrken som kräver ovillkorlig vaksamhet (t.ex. yrkesförare). Om personen har ett sådant yrke och misstänker att han eller hon lider av sömnapné, måste sjukdomen undersökas och behandlingen av sömnapnén måste inledas omedelbart.

Andningsuppehåll under sömnen förekommer hos cirka 10 procent av dem som snarkar. Ett strukturellt trångt svalg exponerar för snarkning och andningsuppehåll. Å andra sidan snarkar inte alla de som lider av sömnapné, och alla som snarkar lider inte av sömnapné. Man känner ännu inte exakt till varför vissa av dem som snarkar utvecklar sömnapné. Sannolikt är det frågan om en kombinerad verkan av flera olika faktorer, men även ärftliga faktorer har betydelse.

Övervikt utgör den viktigaste riskfaktorn för sömnapné. Vid övervikt samlas överflödigt fett i hals- och svalgområdet, vilket gör luftvägarna trånga. Andra allmänt kända riskfaktorer är kroniskt tilltäppt näsa, stora tonsiller och en liten underkäke.

Sömnapné är vanligast hos personer mellan 40 och 65 år, men sjukdomen kan drabba människor i alla åldrar, även barn. Sömnapné förekommer såväl hos män som hos kvinnor, men det kvinnliga könshormonet skyddar delvis kvinnorna från sjukdomen. Hos kvinnor blir sjukdomen mer vanligt förekommande efter klimakteriet.

Andningsförbundet i sociala medier

 • Facebook : 2755692697792585

  Hengitysliitto

  "Samalla kun olen jakanut tarinaani muille, olen käsitellyt omaa sairauttani", Hengitysliiton vertaistoiminnassa mukana oleva Ari kertoo uudessa podcastissa.

  Vertaiset ovat oman sairauskokemuksensa asiantuntijoita. "En ole terveydenhuollon ammattilainen, mutta minä voin jakaa arjen vinkkejä muille. Ei ole varmaa, toimivatko minun vinkkini, mutta niistä saattaa aueta uusia näkökulmia", Ari sanoo.

  Helena kertoo: "Hengitysliiton vertaistoiminnan avulla sain tietää, että jossakin on joku toinen ihminen, jolla on samanlainen elämäntilanne."

  Kuuntele YouTubesta Arin ja Helenan keskustelu: https://bit.ly/2RSU1xJ. Voit kuunnella podcastin eli äänitiedoston millä tahansa laitteella, jossa on internetyhteys.

  Kuuntele samalla aikaisemmat 3 podcastia, jotka kertovat vertaiskokemuksesta naisen näkökulmasta. Keskustelijat ovat Hengitysliiton kouluttamia kokemustoimijoita. Lue lisää vertaistoiminnasta:
  https://bit.ly/2ROXsoQ

 • Facebook : 2746429188718936

  Hengitysliitto

  "Minä olen sitkiä ihiminen."Pitkäaikaissairaus on opettanut paitsi sitkeyttä, myös armollisuutta itseä kohtaan, Elisa kertoo Hengitysliiton podcastissa.

  Hengitysliiton 3-osainen kuuntelusarja kertoo naisen elämästä sairauden kanssa:
  Miten kehon muutokset vaikuttavat naiseuteen? Muuttaako sairaus vahvemmaksi? Mikä auttaa vaikeina hetkinä, kun happi meinaa loppua?

  Hengitysliiton Minä, nainen -kuuntelusarjassa eli podcastissa kolmikymppiset Elisa ja Pirkko keskustelevat 64-vuotiaan Eevan kanssa naisen elämästä pitkäaikaissairauden kanssa. Keskustelijat ovat Hengitysliiton kouluttamia kokemustoimijoita.

  Kuuntele kaikki 3 podcastia Hengitysliiton YouTube-kanavalla: https://bit.ly/2Lv1KAR
  Podcastit ovat äänitiedostoja, joita voi kuunnella millä tahansa älylaitteella.