Att påverka

Nationell påverkare

Andningsförbundets grunduppgift är att påverka det beslutsfattande som har att göra med andningshälsa och -sjukdomar samt finländarnas attityder och kunskapsnivå. Förbundet fungerar både självständigt och som en aktiv del av olika slags nätverk. Det nationella målet är att påverka följande sakfrågor:

den lagstiftning som rör inomhusluftsfrågor, besparingar i läkemedelsersättningar och reformen av klientavgiftslagstiftningen, rehabiliteringsreformen (rehabiliteringsgarantin och utveckling av öppen rehabilitering), riksomfattande anvisningar gällande hjälpmedel inom den medicinska rehabiliteringen, idrottslagen, tobakslagstiftningen, SOTE-reformen och förstärkande av delaktigheten för erfarenhetssakkunniga och kunder vid regeringens topprojekt samt vårdkedjor och främjande av hälsosamma levnadsvanor.

Andningsförbundet påverkar det politiska beslutsfattandet genom att avge utlåtanden, framställa petitioner och väcka lagmotioner samt genom att skriva ställningstaganden och polemiska inlägg. Förbundets experter träffar både politiker och tjänstemän samt deltar på inbjudan i olika arbetsgruppers verksamhet och vid riksdagsutskottens sammanträden. Därutöver arbetar man aktivt med nationella program, såsom Finska Allergiprogrammet 2018 och ett Rökfritt Finland 2030. Bekanta dig med utlåtanden och meddelanden.

Genom att publicera utforskad kunskap, olika slags guider och nyhetsbrevet söker man påverka de professionella som arbetar inom hälsovården (läkare, sjuksköterskor, apotekare och farmaceuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsinstruktörer osv.). Andningsföreningarna ser till att påverka på regional nivå genom att hålla kontakt t.ex. med representanter för kommuner och sjukvårdsdistrikt.

Förbundets experter ger årligen drygt hundra intervjuer och bakgrundsutredningar till olika reportrar (dags- och veckotidningar, televisions-, radio- och nätverksmedier) både på nationell och lokal nivå. Teman varierar från byggande till andningshälsa (astma, sömnapné, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, rökfrihet, motion) och att säkra de andningssjukas ställning (personer som blivit sjuka av inomhusluft, allmänt socialskydd osv.).

På denna webbplats hittar du både uppdaterad sakkunskap och polemiska inlägg av förbundets experter. Du kan skicka feedback och diskutera i de sociala mediekanalerna (Facebook, Twitter), där du hittar förbundet och dess experter med länken @hengitysliitto.

Fråga mer om vårt påverkansarbete: organisationschef Mervi Puolanne och planerare Sari Mäki, etunimi.sukunimi@hengitysliitto.fi

Andningsförbundet i sociala medier

 • Facebook : 2841090285919492

  Hengitysliitto

  Jos lapsesi oireilee sisäilmasta ja kaipaat tukea sekä kuuntelevaa korvaa, soita Vanhempainlinjalle! Puhelimessa sisäilmasta oireilevien lasten vanhemmat voivat purkaa ajatuksiaan luottamuksellisesti. Vanhempainlinja palvelee keskiviikkoisin kello 16–19 numerossa 044 407 7010. Palvelu on maksutonta.

  Hae mukaan vapaaehtoiseksi päivystäjäksi. Lue lisää: https://bit.ly/2GZCFuC

 • Facebook : 2840555369306317

  Hengitysliitto

  Epäiletkö, että kotonasi on sisäilmaongelma? Tökkiikö kotisi ilmanvaihto? Onko sinulla mielessäsi joku muu sisäilmaan liittyvä kysymys? Soita Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvontapuhelimeen. Sisäilma-asiantuntijamme neuvovat sinua ma–to klo 9–15 numerossa 020 757 5181. Palvelu on maksutonta. Soittaminen 0207-alkuisiin numeroihin maksaa 8,35 senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/minuutti.

 • Facebook : 2838579306170590

  Hengitysliitto

  Tarvisetko tukea sisäilmasairauden kanssa elämiseen? Soita sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelimeen 044 407 7010 tiistaisin klo 9−12 ja torstaisin klo 16−19. Vertaispuhelin tarjoaa tukea sisäilmasta sairastuneille ja siitä oireileville sekä heidän läheisilleen. Palvelu on maksutonta. Soittaminen 0207-alkuisiin numeroihin maksaa 8,35 senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/minuutti.

  Hae mukaan vapaaehtoiseksi päivystäjäksi. Lue lisää: https://bit.ly/2GZCFuC

 • Facebook : 2831033176925203

  Hengitysliitto

  Asbestianalyyseihin erikoistunut yritys hakee kauttamme henkilöitä tai heidän läheisiään, jotka ovat altistuneet asbestille tai sairastuneet siitä. Henkilöt esiintyvät valistusvideolla, joka kertoo asbestin vaaroista. Esiintyjille maksetaan korvaus. Lue lisää: https://bit.ly/2Z7ebpJ

 • Facebook : 2829467917081729

  Hengitysliitto

  Tarvisetko tukea sisäilmasairauden kanssa elämiseen? Soita sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelimeen 044 407 7010 tiistaisin klo 9−12 ja torstaisin klo 16−19. Vertaispuhelin tarjoaa tukea sisäilmasta sairastuneille ja siitä oireileville sekä heidän läheisilleen. Palvelu on maksutonta. Soittaminen 0207-alkuisiin numeroihin maksaa 8,35 senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/minuutti.

  Hae mukaan vapaaehtoiseksi päivystäjäksi. Lue lisää: https://bit.ly/2GZCFuC