Att påverka

Nationell påverkare

Andningsförbundets grunduppgift är att påverka det beslutsfattande som har att göra med andningshälsa och -sjukdomar samt finländarnas attityder och kunskapsnivå. Förbundet fungerar både självständigt och som en aktiv del av olika slags nätverk. Det nationella målet är att påverka följande sakfrågor:

den lagstiftning som rör inomhusluftsfrågor, besparingar i läkemedelsersättningar och reformen av klientavgiftslagstiftningen, rehabiliteringsreformen (rehabiliteringsgarantin och utveckling av öppen rehabilitering), riksomfattande anvisningar gällande hjälpmedel inom den medicinska rehabiliteringen, idrottslagen, tobakslagstiftningen, SOTE-reformen och förstärkande av delaktigheten för erfarenhetssakkunniga och kunder vid regeringens topprojekt samt vårdkedjor och främjande av hälsosamma levnadsvanor.

Andningsförbundet påverkar det politiska beslutsfattandet genom att avge utlåtanden, framställa petitioner och väcka lagmotioner samt genom att skriva ställningstaganden och polemiska inlägg. Förbundets experter träffar både politiker och tjänstemän samt deltar på inbjudan i olika arbetsgruppers verksamhet och vid riksdagsutskottens sammanträden. Därutöver arbetar man aktivt med nationella program, såsom Finska Allergiprogrammet 2018 och ett Rökfritt Finland 2030. Bekanta dig med utlåtanden och meddelanden.

Genom att publicera utforskad kunskap, olika slags guider och nyhetsbrevet söker man påverka de professionella som arbetar inom hälsovården (läkare, sjuksköterskor, apotekare och farmaceuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsinstruktörer osv.). Andningsföreningarna ser till att påverka på regional nivå genom att hålla kontakt t.ex. med representanter för kommuner och sjukvårdsdistrikt.

Förbundets experter ger årligen drygt hundra intervjuer och bakgrundsutredningar till olika reportrar (dags- och veckotidningar, televisions-, radio- och nätverksmedier) både på nationell och lokal nivå. Teman varierar från byggande till andningshälsa (astma, sömnapné, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, rökfrihet, motion) och att säkra de andningssjukas ställning (personer som blivit sjuka av inomhusluft, allmänt socialskydd osv.).

På denna webbplats hittar du både uppdaterad sakkunskap och polemiska inlägg av förbundets experter. Du kan skicka feedback och diskutera i de sociala mediekanalerna (Facebook, Twitter), där du hittar förbundet och dess experter med länken @hengitysliitto.

Fråga mer om vårt påverkansarbete: organisationschef Mervi Puolanne och planerare Sari Mäki, etunimi.sukunimi@hengitysliitto.fi

Andningsförbundet i sociala medier

 • Facebook : 2612237785471411

  Hengitysliitto

  Uni on hyvinvointimme perusta ja sen tärkein tehtävä on ihmisen energiavarastojen täydennys. Uni myös vahvistaa muistiamme. Unessa muistijäljet päivällä omaksutuista asioista painuvat syvemmälle mieleen. Lue lisää uusimmasta Hengitys-lehdestä: https://bit.ly/2GCLP0e

 • Facebook : 2611813128847210

  Hengitysliitto

  Unen SM-kisat alkavat huomenna torstaina ja mukana on kaksi Yksi elämä -edustajaa: kankaanpääläinen Jani ja helsinkiläinen Pirjo. Pirjo työskentelee henkilöstön hyvinvoinnin parissa ja määrittelee itsensä hyväksi nukkujaksi. Jani taas tekee työtä perheiden parissa ja unelmoi kisan myötä rauhallisesta yöstä hotellissa. Lue lisää Janista https://bit.ly/2ZmYrA2 ja Pirjosta https://bit.ly/2DwrvMh #yksielämä #hyväuni. Hengitysliitto on mukana Yksi elämä -terveystalkoissa.

 • Facebook : 2611801895515000

  Hengitysliitto

  Onko kodissasi sisäilmaongelma? Soita Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvontapuhelimeen. Korjausneuvojat neuvovat sinua homevaurioihin, ilmanvaihto-ongelmiin, rakentamiseen ja muihin sisäilma-asioihin liittyvissä kysymyksissä ma–to klo 9–15 numerossa 020 757 5181. Palvelu on maksutonta. Soittaminen 0207-alkuisiin numeroihin maksaa 8,35 senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/minuutti.