Kielet

Registerbeskrivning av abonnentregistret

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §:

2.4.2015

Registeransvarig

Andningsförbundet rf
Kontaktuppgifter:
Andningsförbundet rf
Åldermansvägen 8
PB 40
00621 HELSINGFORS
tfn. 020 757 5000

Registrets namn

Andningsförbundet rf:s abonnentregister

Kontaktperson

Marja Meltti, byråsekreterare
Andningsförbundet rf
PB 40
00621 HELSINGFORS
040 755 5126, marja.meltti@hengitysliitto.fi

Registrets användningsändamål

Registrets användningsändamål är hantering av kundrelationer. Uppgifter insamlas för sändning av publikationer, nyhetsbrev och andra produkter samt för deras fakturering och marknadsföring.

Registrets informationsinnehåll

I registret finns namn- och adressuppgifter om kunder, privatpersoner och samfund samt deras telefonnummer, e-postadresser samt fakturerings- och betaluppgifter.

I regel använda informationskällor

Uppgifterna insamlas med hjälp av en elektronisk blankett, de blanketter som sänts till Andningsförbundet eller e-postmeddelanden samt via kontakter som sker per telefon. För uppdatering av personkundernas uppgifter används Postis adressuppdateringstjänst.

Regelenlig överlåtelse av uppgifter

Den registeransvariga rättar, tar bort eller kompletterar den personregisteruppgift som är felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad antingen på eget initiativ eller på begäran av den registrerade. Vid hantering och registrering av personuppgifter går man till väga enligt det sätt som personuppgiftslagen förutsätter. Uppgifter lämnas inte ut till utomstående.

Överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiskt ekonomiskt samarbetsområdet

Uppgifter lämnas inte ut.

Principerna för skyddet av registret

Endast de, som för sitt arbete har rätt till det och har de lösenord som behövs, har tillträde till Andningsförbundets register. Registret skyddas med användarnamn och lösenord. Användarna är bundna till tystnadsplikt. Förbindelsen till informationssystemet är skyddad med tekniska metoder. Informationssystemet och tillhörande material förvaras i ett låst utrymme.

Den registrerades granskningsrätt

Den registrerade kunden har rätt att granska sina uppgifter som finns i registret. Granskningsbegäran görs skriftligen till Andningsförbundet.

Den registrerades förbudsrätt

Kunden har rätt att förbjuda överlåtelse och behandling av sina uppgifter för direktreklam, distansförsäljning samt för annan direktmarknadsföring.

 

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2407519885943203

  Hengitysliitto

  Iho kutisee, silmiä kirvelee, limakalvot kuivuvat ja hengitysteitä ärsyttää. Ollaan tultu Suomessa vuodenaikaan, jossa ulkoilma ja siten myös sisäilma, alkavat kuivua. Kuivalla säällä asunnon sisäilman kosteuspitoisuuden säätelyn merkitys kasvaa. Asunnon kosteutta voi säädellä muun muassa laskemalla sisäilman lämpötilaa ja parantamalla asunnon ilmanvaihtoa. Lue tarkemmat ohjeet Hengitysliiton sisäilma-asiantuntija Kirsi Säkkisen blogikirjoituksesta.

 • Facebook : 2407149575980234

  Hengitysliitto

  Jokainen voi itse vaikuttaa siihen, millaista savua oman talon piipusta tupruaa. Polttotapahtuman kriittisin vaihe päästöjen kannalta on syttyminen ja palamisen alkuvaihe. Sytyttämällä oikein voit siis helposti vaikuttaa poltosta aiheutuvien päästöjen määrään. Näin sytytät oikein:

  - Tarkista ennen tulen tekemistä, että tuhka on poistettu asianmukaisesti, ja pellit ovat auki.
  - Lado puut vaakatasoon siten, että palamisilma pääsee kiertämään pilkkeiden välistä.
  - Aseta isot puut alle, pienemmät päälle, ja ylimmäksi sytykkeet.
  - Jätä vapaata tilaa vähintään kolmasosa tulipesän korkeudesta.
  - Huolehdi, että huoneeseen tulee riittävästi korvausilmaa.

 • Facebook : 2407082829320242

  Hengitysliitto

  Vuoden viimeisessä Hengitys-lehdessä on teemana keuhkoahtaumatauti. Lue lehdestä myös kattava tietopaketti ravinnon vaikutuksesta aivojesi terveyteen, perehdy videopalvelu YouTuben alkeisiin ja katso, minkälaisia työkaluja HJK Oy:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti tarjoaa menestykseen. Lue lisää: https://bit.ly/2GpEyDd

 • Facebook : 2405665772795281

  Hengitysliitto

  Ilotulitteiden aiheuttamat lyhytaikaisetkin korkeat pienhiukkaspitoisuudet voivat aiheuttaa oireiden pahenemista hengitys- ja sydänsairauksia sairastaville sekä haittaa herkille väestöryhmille. Hengitysliitto kehottaa allekirjoittamaan Rajat räiskeelle -kansalaisaloitteen, jonka tavoitteena on, että siirtymäajan jälkeen ilotulituksia saavat järjestää vain ammattilaiset. https://bit.ly/2Gk07VD