Väder- och klimatrisker

Andningsförbundet lyfter i programmet ”Det liger i luften nu" fram de risker för andningshälsan som klimatuppvärmningen medför. Andningsförbundet presenterar 10 sätt på vilka saker i vardagen kan lösas.

De förändringar som orsakar den globala uppvärmningen påverkar vår livsmiljö och hälsa på många olika sätt. Mot bakgrund av att befolkningsstrukturen åldras kommer klimatförändringarna också att bli en folkhälsofråga: de negativa hälsoeffekterna av den globala uppvärmningen är särskilt kännbara för äldre och långvarigt sjuka. Den globala uppvärmningen måste begränsas till högst 1,5 grader. Vi måste förbereda oss redan nu för de omedelbara hälsorisker som klimatförändringarna för med sig.

"Det ligger i luften nu" – Andningsförbundets program för att förbereda sig för väder- och klimatriskerna samt för att minska dem (2019−2022) ger information om effekterna av klimatförändringarna på andningshälsan, reder ut möjligheterna för fysisk egenvård samt beaktar effekterna av urbaniseringen och befolkningens åldrande.

Andningsförbundet kräver att riskerna med klimatförändringarna redan nu förbereds genom förebyggande av hälsorisker och genom att reglera planläggning samt nybyggnation och renovering.

Andningsförbundets program för att förbereda sig för väder- och klimatriskerna samt för att minska dem består av två delar. Den första delen svarar på frågan "Hur påverkar klimatförändringarna människornas andningshälsa?" Den andra delen svarar på frågan "Hur påverkar klimatförändringarna den bebyggda miljön?" Den bebyggda miljön syftar i synnerhet på effekterna av urbaniseringen på samhällsplaneringen samt effekterna på byggandet. I båda delarna föreslår vi lösningar som kan ha en positiv inverkan på andningshälsan, såväl samhälleligt som på individnivå. Varje människa har möjlighet att göra sin insats för det gemensamma, stora målet för mänskligheten.

Läs programmet.

Andningsförbundets 10 lösningar

Lösning 1: Bevara och främja kontakt med naturen
Lösning 2: Slå vakt om den biologiska mångfalden
Lösning 3: Värna stadsnaturen i planläggningen
Lösning 4: Bered dig på sjukdomar som överförs av djur
Lösning 5: Förbered dig för väderrisker, särskilt hetta
Lösning 6: Beakta varierande väderförhållanden vid byggande
Lösning 7: Beakta markens fuktförändringar vid byggande
Lösning 8: Kräv reducerade partikelutsläpp
Lösning 9: Elda ren ved – särskilt på vintern och i stadsområden
Lösning 10: Minska gatudammet och dess hälsorisker.

 

 

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa