Järjestöyhteistyö

Teemme laaja-alaista järjestöyhteistyötä omien vaikuttamistavoitteidemme edistämiseksi. Viesti päättäjille on saatava perille useaa kautta. Osallistumme valtakunnallisella tasolla erilaisten työryhmien ja yhteistyöelimien toimintaan. Lisäksi tuemme hengitysyhdistysten alueellista ja paikallista vaikuttamista.

Sosiaali- ja terveysalan yhteistyö

Hengitysliitto kuuluu sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteiseen kattojärjestöön SOSTEen, jonka kautta on mahdollista vaikuttaa voimakkaammin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Hengitysliiton toiminnanjohtaja on SOSTEn valtuuston varajäsen.

Osallistumme SOSTEn työryhmätyöskentelyyn seuraavissa verkostoissa:

 • Arviointi
 • Kansalaistoiminnan johtaminen
 • Järjestöviestijät
 • Kuntoutus
 • Potilas- ja kansanterveysjärjestöt (POTKA) -verkosto ja suunnittelutyöryhmä
 • Terveyden edistäminen
 • Lasten terveysfoorumi
 • Sosiaaliturvakomitean taustaryhmä
 • Vakuutuslääkärijärjestelmän taustaryhmä

Teemme järjestöyhteistyötä myös:

 • Tarttumattomien sairauksien -verkosto (NCD Alliance, Finland)
 • Harvinaiset-verkosto
 • Lahja elämälle (Kyllä elinluovutukselle) ohjausryhmä
 • STEAn avustusasiain neuvottelukunta (varajäsenyys).

Yksi Elämä

Yksi Elämä -projekti on päättynyt. Vaikuttamistyö jatkuu Tarttumattomat sairaudet -verkoston kautta.

Liikkujan apteekki

Hengitysliitto on mukana Liikkujan apteekki -konseptissa yhdessä Suomen Apteekkariliiton, Liikkuva aikuinen -ohjelman ja Liikunnan aluejärjestöjen kanssa.

Hengitysliiton järjestöasiantuntijat tekevät alueellista yhteistyötä seuraavasti:

 • Järjestö 2.0 hanke: aluetyön verkostot ja Uudenmaan järjestöjen asiantuntijapooli
 • Tampereen yliopistollisen sairaalan TAYSin projektiryhmä: Järjestöt erikoissairaanhoidon kehittämiskumppanina
 • Tampereen yliopistollisen sairaalan TAYSin harvinaisten sairauksien yksikön asiantuntijatyöryhmä
 • Oulun yliopistollisen sairaalan OYSin Järjestöt sairaalassa – ohjausryhmä
 • Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke
 • Valtakunnallinen kokemustoimijaverkosto
 • Paikallinen kokemustoimijaverkoston ohjausryhmä: Kainuu, Oulu, Satakunta

Hengitysliiton johtajilla ja asiantuntijoilla on myös erilaisia luottamustoimia yleishyödyllisissä yhteisöissä:

 • Hengityssairauksien tutkimussäätiön hallitus
 • Opintokeskus Siviksen hallitus
 • Vates-säätiön valtuuskunta
 • Ikäinstituutin Ikäopiston ohjausryhmä

Äänemme kanavoituu EU-tasolla vaikuttamisessa seuraavien järjestöjen kautta:

 • EFA (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations), COPD working group
 • European Lung Foundation
 • European Network of COPD Patients’ Association (ENCPA) 

Teemme pohjoismaista yhteistyötä: Nordic Heart and Lung Alliance, NHL-verkostossa.