Allerginen nuha

Allergisella nuhalla tarkoitetaan nenän limakalvon sairautta, jonka oireet johtuvat limakalvon allergisesta tulehdusreaktiosta.

Allergia oireilee silmissä, nenässä, keuhkoissa, ihossa ja suolistossa. Astma ja allerginen nuha esiintyvät usein yhdessä.

Arvioidaan, että astmaatikoista noin puolella on myös allerginen nuha. Astman ja allergisen nuhan syntymekanismi on samankaltainen. Kun allergeeni tulee nenään, se aiheuttaa tulehduksen. Niillä ihmisillä, joilla on astmataipumus, tulehdus leviää immuunipuolustusjärjestelmän kautta myös keuhkoihin. Astman ja allergisen nuhan yhteys on helppo ymmärtää "yhdet hengitystiet - yksi sairaus" -ajatuksen kautta.

Jos allerginen nuha on kohtalainen tai vaikea, on astmaan sairastumisen riski kohonnut nelinkertaiseksi. Mikäli allergisen nuhan lisäksi esiintyy alahengitysteiden oireita, esimerkiksi pitkittynyttä yskää, hengenahdistusta tai toistuvia keuhkoputkentulehduksia, kannattaa ottaa yhteys lääkäriin. 

Allergisen nuhan oireita ovat:

  • silmien punoitus, vuoto ja kirvely
  • silmien sidekalvojen ja silmäluomien turvotus
  • nenän tukkoisuus, vuoto, kutina ja limaneritys
  • aivastelu
  • nielun ja korvien kutina
  • yskä, limannousu keuhkoista

Harvinaisempia oireita ovat väsymys, heikentynyt yöuni sekä keskittymiskyvyn ja työtehon heikkeneminen.

Allerginen nuha voi olla ympärivuotista tai kausiluonteista. Nykyisin käytetään myös termejä jatkuva tai jaksottainen nuha. Nuha on jatkuva silloin, jos oireita esiintyy vähintään neljänä päivänä viikossa vähintään kuukauden ajan. Jaksottaisessa nuhassa oireita on alle neljänä päivänä viikossa alle kuukauden yhtäjaksoisesti. Siitepölyallergiat ovat tyypillisesti kausiluonteista allergista nuhaa. 

Allergisen nuhan vaikeuden ja oireiden haitallisuuden paras arvioija on nuhasta kärsivä itse. Oireet voivat olla lieviä tai keskivaikeita/vaikeita riippuen siitä, miten ihminen itse ne kokee. 

Mikä aiheuttaa allergista nuhaa?

Allergian oireet johtuvat limakalvojen allergisesta tulehduksellisesta reaktiosta. Kyse ei ole bakteeri- tai virustulehduksesta, vaan allergisesta reaktiosta elimistössä. Vaikeimmissa tapauksissa allerginen reaktio voi ilmentyä anafylaktisena sokkina. Silloin vaikeat ja jopa henkeä uhkaavat oireet tulevat nopeasti edeten eri puolilla elimistöä samanaikaisesti. Ne ovat kuitenkin harvinaisia.

Keskeisimmät allergisen nuhan aiheuttajat ovat eläinpöly, siitepöly ja huonepölypunkit. Myös jotkut ruoka-aineet voivat aiheuttaa allergista nuhaa. Ympärivuotisen allergisen nuhan syynä ovat usein kotieläimet, joiden allergeenit eli allergiareaktion aiheuttajat löytyvät syljestä, virtsasta, ihon hilseessä ja talieritteestä. 

Allergisten sairauksien kehittymisriskiä lisäävät perintötekijät, tupakansavulle altistuminen sekä home- ja kosteusvauriot.

Hygieeninen elinpiiri lisää allergioita

Allergiat ja allerginen nuha ovat nykyisin yleisempiä kuin koskaan. Tämän arvioidaan johtuvan siitä, että elimistömme immuunipuolustusjärjestelmällä ei enää ole yhtä paljon haasteita kuin ennen. Vielä muutama vuosikymmen sitten elinympäristö tarjosi ihmisen immuunipuolustusjärjestelmälle haasteita, kun se joutui puolustautumaan esimerkiksi erilaisia bakteereita vastaan.

Nykyisin elinpiirimme on siisti ja hygieeninen. Ravintomme on puhdasta ja pitkälle käsiteltyä, emmekä altistu mikrobeille samalla tavoin kuin ennen. Tämä on johtanut siihen, että immuunipuolustusjärjestelmä on heikentynyt. Joillakin ihmisillä se ylireagoi ja alkaa puolustautua silloinkin, kun se kohtaa täysin vaarattomia ympäristöstä tulevia altisteita, esimerkiksi eläin- tai siitepölyä. 

Lue miten välttää siitepölyä

Allerginen nuha on alihoidettu sairaus

Noin joka neljäs suomalainen sairastaa allergista nuhaa. Se on lapsuusiän tavallisimpia sairauksia ja sen esiintyvyys kasvaa iän myötä. Pienen lapsen allerginen nuha sekoitetaan usein virusten aiheuttamaan ylähengitysteiden infektioon. 

Nuha on usein alihoidettu ja siitä kärsitään turhaan. Moni ei edes pidä sitä sairautena, vaikka se häiritsee ja hankaloittaa elämää.

Tarja Pajunen, sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija