Koneellinen poistoilmanvaihto

Koneellinen poistoilmanvaihto

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.
Animaatiossa kerrotaan koneellisen poistoilmanvaihtojärjestelmän toimintaperiaate.

Koneellisessa poistoilmanvaihdossa rakennuksen ilmanvaihtoa on tehostettu koneellisesti esimerkiksi huippuimurilla tai suoraan poistoilmaventtiilin päälle asennetulla puhaltimella. Puhallin voi olla jatkuvatoiminen. Vaihtoehtoisesti puhaltimen toiminta voidaan liittää valonkatkaisimeen.

Puhaltimessa voi olla myös kosteusanturi, joka käynnistää puhaltimen, kun kosteuspitoisuus ylittää määritetyn tason. Ilmanvaihtuvuus on painovoimaiseen ilmanvaihtoon verrattuna tasaisempaa. Näin myös kesän helteillä sisäilma vaihtuu paremmin.

Erityisesti koneellisessa poistoilmanvaihdossa korostuu riittävän korvausilman saanti. Jos tuloilmaventtiilejä ei ole, on ne asennettava. Riittämätön korvausilman saanti onkin koneellisen poistoilmanvaihdon yleinen ongelma.

Jos rakennuksessa ei ole riittävästi korvausilmaventtiilejä, koneellinen poistoilmanvaihto imee korvausilman rakenteiden ja niiden liitosten kautta, eikä korvausilma ole tällöin puhdasta.

Korvausilman saanti toteutetaan yleensä korvausilmaventtiilien avulla. Paras vaihtoehto on asentaa suodattimella varustetut venttiilit ulkoseiniin tai puisiin tuuletusluukkuihin. Vaihtoehtoisesti ne voidaan asentaa myös ikkunankarmeihin. Korvausilmaventtiilit tulee olla kaikissa oleskelutiloissa, kuten makuu-­, olo-­ ja työhuoneissa.

Joissain rakennuksissa on käytetty myös niin sanottuja raitisilmapattereita, joissa tuloilma otetaan sisälle patterin takana olevien venttiileiden kautta. Siirtoilmareittien olemassaolo tulolta poistolle tulee varmistaa.

Asuinkerrostaloissa koneellinen poistoilmanvaihto on toteutettu yhteiskanavajärjestelmällä. Koska poistoilmakanavisto ja laitteisto ovat yhteisiä, asukkaat eivät itse pysty vaikuttamaan ilmanvaihdon tehokkuuteen.

Omakoti- ja rivitaloissa poistopuhaltimen ohjaus on yleensä liesikuvun yhteydessä. Tällöin asukkaalla on mahdollisuus vaikuttaa ilmanvaihdon tehokkuuteen.

Koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei ole energiatehokas, koska poistoilman lämpöenergiaa ei yleensä saada kierrätettyä. Lisäksi ilmavirrat voivat aiheuttaa vetoa, koska sisään tulevaa ilmaa ei ole lämmitetty. Markkinoilla on tarjolla korvausilmaa lämmittäviä venttiileitä, jolloin tältä ongelmalta vältytään.

Koneellisen poistoilmanvaihdon ilmavirtojen suuruus ei juurikaan riipu sääolosuhteista. Ilmavirtoja voidaan lisätä tai vähentää muuttamalla poistopuhaltimen kierrosnopeutta.

koneellinen poistoilmanvaihto
Koneellisen poistoilmanvaihtojärjestelmän toimintaperiaate: Raitis ulkoilma tulee asunnon oleskelutiloihin korvausilmaventtiileistä ja ilma poistetaan likaisten tilojen poistoilmaventtiileistä poistohormiin poistoilmakoneen avulla.