Otsonointi

Otsoni (O3) on väritön, pistävän raikkaan hajuinen ja ärsyttävä yhdiste. Otsoni poistaa epäpuhtauksia hapettamalla. Otsonoinnin teho hajujen poistossa perustuu kemiallisten epäpuhtauksien hajottamiseen. Otsonin hapetusreaktioissa voi syntyä ilmaan uusia terveydelle haitallisia yhdisteitä ja pienhiukkasia. Nykytiedon mukaan otsoni ei ole tehokas homeitiöiden ja bakteerien tappaja. Otsonipitoisuuksien tulee olla todella suuria, jotta homeitiöt ja bakteerit kuolevat.

Otsonaattori eli otsonia tuottava laite muodostaa otsonia huoneilmaan joko koronapurkausmenetelmällä, UV-valolla tai kylmäplasman avulla. Otsonaattoreita ei saa markkinoida vetoamalla niiden edullisiin terveysvaikutuksiin.

Otsonin on todettu aiheuttavan terveyshaittoja ja oireita jo pienissä pitoisuuksissa sekä pahentavan esimerkiksi astmaa. Siksi otsonia tuottavia laitteita ei pidä käyttää tiloissa, joissa on ihmisiä.

Otsoni saattaa reagoida erilaisten pintamateriaalien kanssa ja haurastuttaa niitä. Otsonointi voi vaikuttaa haitallisesti pintoihin ja materiaaleihin kuten betoniin, kipsilevyyn, luonnonkumiin, neopreeniin, lateksimaaliin, linoleumiin, puulattioihin ja kokolattiamattoihin. Se voi myös vanhentaa ja haalistaa materiaaleja.

Mikäli otsonointia käytetään hajujen ja epäpuhtauksien poistoon, tulee otsonin haitallisuus ja otsonoinnin johdosta mahdollisesti syntyvät terveydelle haitalliset sivutuotteet ja niiden vaikutuksen materiaaleihin huomioida.

Otsonointi on ammattilaisen työtä

Otsonointia ei saa tehdä ilman ammattilaista. Otsonoitavassa tilassa ei saa olla ihmisiä, eikä tavaroita eli tilan on oltava tyhjä. Otsonin leviäminen muihin tiloihin esimerkiksi ilmanvaihdon kautta on estettävä. Otsonoitava tila on merkittävä varoituskyltein.

Otsonoinnin jälkeen on noudatettava riittävää varoaikaa (2 vuorokautta) ennen tilojen käyttöönottoa. Otsonoinnin jälkeen tilassa on tehostettava ilmanvaihtoa ilmassa olevien epäpuhtauksien poistamiseksi. Varoajan jälkeen pinnat on puhdistettava pyyhkimällä, jotta niille mahdollisesti päätyneet epäpuhtaudet saadaan pois.

mies käden ojossa tule mukaan

Tule mukaan toimintaan, liity jäseneksi

Löydä oma tapasi osallistua ja kannattaa Hengitysliiton toimintaa. Tapahtumia verkossa ja sen ulkopuolella.

Lue lisää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n Otsonointi sisäympäristössä -julkaisusta.