Rakentamisen kosteudenhallinta

Uutta taloa rakentaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että rakenteet suojataan kosteudelta koko rakentamisen ajan.

Kuivaketju10 on kehitetty rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalliksi. Sillä vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Kosteusriskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa, ja torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla. Toimintamalli sisältää Kuivaketju10 -riskilistan ja -todentamisohjeen, jossa on esitetty 10 keskeisintä kosteusriskiä. Näillä kosteusriskien hallintakeinoilla vältetään yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden takia seuranneista kustannuksista.

Kuivaketju10 lähtee alkuun siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä henkilö tai yritys tekee päätöksen rakennusprojektin toteuttamisesta toimintamallin mukaisesti. Päätös velvoittaa jo alussa kiinnittämään projektiin kosteuskoordinaattorin, joka ohjaa ja valvoo tilaajan valtuutuksella Kuivaketju10:n toteutumista koko hankkeen ajan. 

Tutustu Kuivaketju10-toimintamalliin Kuivaketju10.fi-verkkosivustolla.