Rakentamisen kosteudenhallinta

Talon paikan valitsemisessa kannattaa huomioida ympäröivän maaston muodot. Maaston muodot vaikuttavat valumavesien kulkusuuntaan ja voivat siten aiheuttaa veden kulkeutumisen taloa kohti.

Salaojien huolellinen rakentaminen on talon perustusten ja alapohjan kuivana pysymisen kannalta erittäin tärkeää. Katolle satava vesi on ohjattava sadevesikourujen, syöksytorvien ja sadevesiviemäristön avulla riittävän kauas talon perustuksista. Myös märkätilojen huolellinen vedeneristys on tärkeää.

Rakentamisessa kannattaa käyttää luotettavia rakennusteknisiä ratkaisuja ja hyvälaatuisia, hajuttomia materiaaleja. Taloa rakennettaessa keskeneräiset rakenteet ja rakennusmateriaalit on suojattava kosteudelta. Myös rakennusaikaisen kosteuden poistaminen rakenteista ja rakenteiden riittävä tuuletus on tärkeää.

Kuivaketju10-toimintamalli

Kuivaketju10 on kehitetty rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalliksi. Sillä vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Kosteusriskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa, ja torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla. Toimintamalli sisältää Kuivaketju10 -riskilistan ja -todentamisohjeen, jossa on esitetty 10 keskeisintä kosteusriskiä. Näillä kosteusriskien hallintakeinoilla vältetään yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden takia seuranneista kustannuksista.

Kuivaketju10 lähtee alkuun siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä henkilö tai yritys tekee päätöksen rakennusprojektin toteuttamisesta toimintamallin mukaisesti. Päätös velvoittaa jo alussa kiinnittämään projektiin kosteuskoordinaattorin, joka ohjaa ja valvoo tilaajan valtuutuksella Kuivaketju10:n toteutumista koko hankkeen ajan. 

Tutustu Kuivaketju10-toimintamalliin Kuivaketju10.fi-verkkosivustolla.

mies käden ojossa tule mukaan

Tule mukaan toimintaan, liity jäseneksi

Löydä oma tapasi osallistua ja kannattaa Hengitysliiton toimintaa. Tapahtumia verkossa ja sen ulkopuolella.