Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.
Animaatiossa kerrotaan koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän toimintaperiaate. Animaation julkaisun on tuellaan mahdollistanut Vallox Oy.

Nykyään lähes kaikki uudet asunnot ja omakotitalot varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä. Koneellisessa tulo- ja poistoilmanvaihdossa ilma puhalletaan sisään ja poistetaan koneen kautta.

Järjestelmän etu on se, että ilmavirrat voidaan säätää tarkasti ja taata jatkuva ja tasainen ilmanvaihtuvuus.

Sisään tuleva ilma voidaan lämmittää ennen sisään puhallusta. Sisään puhallettavan ilman lämmittämiseen käytetään poistoilmasta kerättyä lämpöenergiaa eli kone on myös energiatehokas.

Etenkin allergisen ja hengityssairaan kannalta tärkeää on sisään tulevan ilman suodatus. Suodattimien avulla voidaan tehokkaasti estää esimerkiksi katu- ja siitepölyjen sisäänpääsyä.

Kerrostaloissa koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä voidaan toteuttaa asunto- tai rakennuskohtaisilla laitteilla.

Asuntokohtaisessa järjestelmässä jokaisessa asunnossa on oma ilmanvaihtokone, jonka tehoa asukas voi tarpeen mukaan säätää. Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon avulla saadaan varmimmin riittävä ja hallittu ilmanvaihto kaikkiin huonetiloihin nykyisissä tiiviissä rakennuksissa.

Vastaavasti kuin muissakin ilmanvaihtojärjestelmissä, myös tässä järjestelmässä tulee varmistaa ilman siirtyminen huoneesta toiseen siirtoilmareittien kautta. Koneellisessa tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmässä kannattaa panostaa oikean kokoiseen ilmanvaihtokoneeseen ja hyvään äänenvaimennukseen.

koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän toimintaperiaate: Suodatettu ulkoilma puhalletaan tuloilmaventtiileistä oleskelutiloihin tuloilmakanavia pitkin koneen avulla. Ilma poistetaan likaisten tilojen poistoilmaventtiilien kautta koneellisesti. Tuloilmaa lämmitetään poistoilmasta talteenotetulla lämmöllä.