Ilmanvaihdon suodattimet

Hyvällä tuloilman suodatuksella voidaan tehokkaasti estää ulkoilman epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan.

Ympäristöministeriön uuden rakennuksen sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevan asetuksen mukaan ilmansuodatuksen taso suunnitellaan ulkoilman laadun ja sisäilman laadulle asetettujen tavoitteiden perusteella.

Kaikki suodattimet edellyttävät asianmukaista huoltoa ja niiden ajoittaista vaihtamista. Suodattimen teho ja ominaisuudet heikkenevät ajan myötä. Teho heikkenee myös silloin, jos huolto on puutteellista. Myös ilmanvaihtolaitteen muut osat vioittuvat, jos suodatin on tukossa tai vaihtamatta. Tämä aiheuttaa pahimmillaan paloturvallisuusongelmia. Esimerkiksi korvausilmaventtiilien suodattimet tulee vaihtaa vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Vanhan rakentamismääräysten (D2) vaatima tuloilmansuodatustaso saadaan käyttämällä F7-suodatinta. Kotitalouksiin tarkoitetuissa, sisäilmaa parantavissa ja puhdistavissa laitteissa on usein F9-tason tai H-luokan suodattimet.

Vuoteen 2018 asti ilmanvaihdon suodatuksessa käytettiin SFS-EN  799 standardin mukaista suodatinluokitusta (G1, G2, G3, G4, M5, M6, F7, F8 ja F9). Tässä luokituksessa suodattimet luokiteltiin 0,4  μm:n kokoisten pienhiukkasten erotuskyvyn mukaan. G1–G4 ovat karkeasuodattimia ja M5, M6 ja F7-F8 hienosuodatinluokkia.

Karkeat suodattimet (G1-G4)

Karkeasuodattimien prosenttiluku kertoo, kuinka suuri osa testissä käytetystä hiukkasmassasta on jäänyt suodattimeen (katso alla oleva taulukko). Korvausilmaventtiilien suodattimet ovat yleensä G3-luokkaa.

G2 >= 65%
G3 >= 80%
G4 >= 90%

Hienosuodattimet (F5-F9)

Hienosuodattimien kohdalla prosenttiluku kertoo kuinka suuri osa yli 0,4 mikrometrin kokoisista hiukkasista (1 µm on millin tuhannesosa) on jäänyt suodattimeen (katso alla oleva taulukko).

F5 >= 40%
F6 >= 60%
F7 >= 80%
F8 >= 90%
F9 >= 95%

Uudessa ilmansuodatusstandardissa (SFS.EN ISO 16890) tarkastellaan 0,4 μm:n hiukkaskoon sijaan koko hiukkaskokoaluetta 0,3–10 μm. Standardissa huomioidaan ulkoilman laatu ja sen pienhiukkasten (PM2,5) ja karkeahiukkasten (PM10) epäpuhtausarvot.

Lisää tietoa uudesta suodatinluokituksesta löydät Talotekniikkainfon Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaasta, joka on laadittu ympäristöministeriön sisäilmasto ja ilmanvaihto -asetuksen soveltamisen tueksi.

Tietoa uudesta suodatinluokituksesta löytyy myös Euroventin suosituksesta.

HEPA- (H10-H14) ja ULPA-suodattimet (U15-U17)

Korkean suodatustason suodattimia ovat HEPA (High Efficiency Particulate Air) ja ULPA (Ultra Low Particulate Air). HEPA- ja ULPA-suodattimien prosenttiluku kertoo, kuinka suuri osa tunkeutuvimmista hiukkasista pysähtyy suodattimeen (katso alla oleva taulukko). Testeissä otetaan huomioon myös ilmavirtaus ja suodatinmateriaali.

Kaikkein tunkeutuvimmasta hiukkasesta käytetään lyhennettä MPPS (Most Penetrating Particle Size). Sen koko vaihtelee välillä 0,1-0,25 µm.

H10 >= 85%
H11 >= 95%
H12 >= 99,5%
H13 >= 99,95%
H14 >= 99,995%
U15 >= 99,9995%
U16 >= 99,99995%
U17 >= 99,999995%

Ilmansuodattimia on huolettava säännöllisesti. Tuloilmansuodattimet on hyvä vaihtaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tuloilmansuodattimet vaihdetaan keväällä ennen katu- ja siitepölyajan alkua sekä syksyllä tai ilmanvaihtokoneen laitevalmistajan mukaan. Suodattimeen kerääntynyt lika ja pöly heikentävät ilmanvaihtoa.

Näkyvästi likaantuneet suodattimet on aina vaihdettava. Vaihtamisella varmistat, että asunnossa on hyvä sisäilma ja terveellistä asua.

Tuloilmansuodattimet puhdistavat sisälle tulevaa hengitysilmaa. Likaisina ja tukkeutuneina niistä saattaa tulla epäpuhtauksien lähde.

Tukkeutuneet suodattimet vähentävät ilmanvaihtoa ja lisäävät ilman virtaamista rakenteiden läpi. Tukkeutuneesta suodattimesta saattaa myös itsessään tulla epäpuhtauksien lähde. Tämä ilmenee usein pahana hajuna.

Ilmanvaihtokoneessa on tavallisesti 3 suodatinta, jotka ovat

  • sisään tulevan ilman karkea suodatin
  • sisään tulevan ilman hienosuodatin
  • poistuvan ilman karkea suodatin.

Näin vaihdat ilmansuodattimen

Suodattimien vaihtamisesta löytyy kullekin laitetyypille omat ohjeensa talon huoltokirjakansiosta. Löydät ohjeet myös ilmanvaihtovalmistajien verkkosivuilla.

Suodattimien vaihto aloitetaan usein katkaisemalla virta laitteesta. Tarkista valmistajan ohje ennen huollon aloittamista, sillä virran katkaiseminen saattaa muuttaa laitteen asetuksia.

Ilmanvaihtojärjestelmien suodattimien vaihto- ja puhdistustyö kuuluu taloyhtiöissä lähtökohtaisesti taloyhtiölle.

Töpselin irrottaminen ilmanvaihtokoneesta
Kuva 1/8. Aloita IV-koneen huolto katkaisemalla virta ja irrottamalla koneen töpseli tai sulake. Älä koskaan avaa päällä olevan ilmanvaihtolaitteen kantta!
Ilmanvaihtokoneen kannen aukaisu
Kuva 2/8. Kun laite on jäähtynyt, avaa kansi. Kansi aukeaa usein joko pikaliittimistä tai siipiruuveista.
ilmanvaihtokoneen karkeasuodattimien poistaminen
Kuva 3/8. Sekä tulopuolella että poistopuolella on useimmiten karkeasuodatin. Irrota suodattimet. Suodattimet irtoavat tavallisesti vetämällä tai nostamalla. Tarkista ennen suodatinten irrottamista, miten ne on asennettu, jotta osaat asentaa ne myös takaisin.
ilmanvaihtokoneen karkeasuodattimen asennus
Kuva 4/8. Asenna uusi suodatin kehykseen. Karkeasuodatin voidaan usein myös pestä muutaman kerran. Säästö uuden hankintaan verrattuna on kuitenkin pieni.
ilmanvaihtokoneen hienosuodattimen irrottaminen
Kuva 5/8. Tuloilman hienosuodatin irrotetaan vetämällä. Likainen suodatin on musta tai harmaa. Ennen kuin suodattimet asennetaan takaisin, kannattaa ilmanvaihtokone puhdistaa muilta osiltaan.
ilmanvaihtokoneen hienosuodattimen asentaminen
Kuva 6/8. Työnnä uusi hienosuodatin kehykseen. Asenna suodatin tiiviisti kehystä vasten, jotta ilma ei virtaa suodattimen ohitse.

Tuloputken ritilän puhdistus

tuloputken ritilän irrottaminen
Kuva 7/8. Sisään tuleva ilma otetaan koneeseen yleensä yhdestä pienestä pisteestä rakennuksen pohjoissivustalta. Tuloputken päässä on ritilä, joka estää isompien hyönteisten ja lehtien pääsyn putkistoon. Ritilä voi olla irrotettava tai kiinteä.
tuloputken ritilän harjaaminen
Kuva 8/8. Harjaa tai imuroi ritilän verkko puhtaaksi. Puhdista kiinteät ritilät paikallaan. Jos tuloilmaputken verkko on vaikeasti puhdistettavissa, se on usein poistettava kokonaan. Tällöin karkeat roskat suodattuvat vasta koneen karkeasuodattimessa, ja se joudutaan puhdistamaan useammin. 


Kodin sisäilma ja ilmanvaihto -opas

Tiivistettyä tietoa kotien ja muiden asuinrakennusten sisäilmasta ja ilmanvaihdosta.