Pölyntorjunta ja hengityssuojaimet

Rakentamisesta ei saa aiheutua merkittävää haittaa työntekijöille eikä sivullisille.

Huolellisesti toteutettu pölynhallinta vähentää siivouksen määrää ja säästää kustannuksia. Homekorjaustyössä huomioitava myös mikrobialtistumisen vaara. 

Korjaustyön yhteydessä tulee huolehtia korjaustyön aikaisesta pölyntorjunnasta esimerkiksi tilojen eristämisellä eli osastoinnilla sekä ilmanvaihtokanavien suojaamisella, suojaseinillä ja alipaineistuksella.

Jokaisen työntekijän on suojauduttava rakenteiden purku- ja korjaustöiden aikana asianmukaisesti ja huolehdittava työhygieniasta. Purkutöissä käytetään kertakäyttöisiä haalareita ja tiiviitä suojakäsineitä. Myös korjausrakennustyömaalla käyvien, esimerkiksi rakennuttajan ja rakennuksen asukkaiden, on suojattava itsensä. 

Kun käytät hengityssuojainta, selvitä suojaimen käyttöohjeesta, miltä tuote suojaa. Varmista myös, että suoja on riittävä. Väärin valittu hengityssuojain voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa suuremman altistuksen kuin työskentely ilman suojainta. Tämä johtuu siitä, että jos henkilö luottaa suodatuskykyyn, hän voi esimerkiksi työskennellä lähempänä altistuslähdettä kuin ilman suojainta.

Hengityssuojainta valittaessa on tärkeää tietää, miltä pölyltä halutaan suojautua.

Suodattimet jaetaan suodatustehokkuuden perusteella seuraaviin kolmeen eri luokkaan:

  • P1 = Suodatusteho vähintään 80 % (0,6 μm:n hiukkaskoolle). Suojaa pienitehoisilta ja ärsyttäviltä pölyiltä esimerkiksi kotisiivouksen yhteydessä.
  • P2 = Suodatusteho vähintään 94 % (0,6 μm:n hiukkaskoolle). Suodattaa hiukkasia, kiinteitä aerosoleja kuten savua ja pölyä ja nesteaerosoleja kuten sumua. Soveltuu esimerkiksi puun työstämiseen sekä kvartsipölyltä, metallihiukkasilta, kiillotuspölyltä, kemikaalipölyltä, savipölyltä, betonipölyltä, bakteereilta ja hiukkasilta suojautumiseen.
  • P3 = Tehokkain hiukkassuodatusluokka pölyltä, sumulta ja höyryltä, joissa on esimerkiksi mikro-organismeja kuten bakteereja ja viruksia, kipsiä, puu- tai tekstiilikuituja, marmoria, titaanioksidia, vuolukiveä, kivivillaa, puhdistusaineita, öljyä, mausteita, suolaa ja rehua. Suojaa pölyltä, joka voi aiheuttaa keuhkosairauksia, joita aiheuttaa muun muassa puuvilla, grafiitti, kaoliini, sinkki ja alumiini. Suojaa myös haitalliselta pölyltä, jota aiheuttaa muun muassa kivihiili, asbesti (tarkista aina kohdekohtainen purkuohjeistus), bauksiitti, kvartsi ja rautamalmi. Suojaa myös myrkylliseltä pölyltä, jota aiheuttaa muun muassa mangaani, lyijy ja kromi. Tehokkuus 99,98 % (0,3 μm:n hiukkaskokoon asti).

FF-etuliite tarkoittaa, että koko suojain on suodatin kiinnitysnauhoja lukuun ottamatta (Filtering Facepiece).

Rakenteiden purku- ja korjaustöiden aikana on käytettävä joko P2-luokan tai P3-luokan suodattimella varustettua hengityssuojainta.

Kun valitset hengityssuojainta, varmista että suojain on oikean kokoinen ja muotoinen. Hengityssuojaimen pitää tiivistyä käyttäjänsä kasvoille. Suojaimen teho heikkenee huomattavasti, jos ilmaa pääsee reunojen kautta suojaimen sisälle.

Suojaimen käyttömukavuus lisääntyy, jos suojaimessa on uloshengitysventtiili. Uloshengitysventtiili pienentää uloshengitysvastusta ja näin helpottaa hengittämistä. Lisäksi se vähentää myös vesihöyryn tiivistymistä suojaimen sisälle.

Kevyemmissä, kotikäyttöön tarkoitetuissa hengityssuojaimissa on myös aktiivihiilisuodatus. Aktiivihiilisuodatus kykenee näissä suojaimissa lähinnä poistamaan ikävältä tuntuvia hajuja, ei vaarallisia kaasuja.

Oikeissa henkilönsuojaimissa tulisi olla CE-merkintä. Hengityssuojaimen tulee olla varustettu selvästi valmistajan tai maahantuojan nimellä ja osoitteella. Hengityssuojaimissa tulee lisäksi olla suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet, joista tuotteen suojausominaisuudet käyvät ilmi.

Kaasunsuodatuksen osalta käytetään järeämpiä hengityssuojaimia kuten puolinaamareita.

Kaasujen suodatus jaetaan seuraavasti:

  • A = Suodattaa orgaanisia kaasuja ja höyryjä, joiden kiehumispiste on suurempi kuin 65 astetta. Ruskea väri suodattimen kyljessä. Kaasumolekyylit ovat niin pieniä molekyylejä, että menevät hiukkassuodattimen läpi.
  • B = Suodattaa epäorgaanisia kaasuja ja höyryjä, joiden kiehumispiste on suurempi kuin 65 astetta (pois lukien hiilimonoksidi).
  • E = Suodattaa rikkidioksidia ja muita syövyttäviä kaasuja ja höyryjä.
  • K = Suodattaa ammoniakkia ja orgaanisia ammoniakkijohdannaisia.

Suodatinsuojaimien kaasunsuodattimilla on maksimikapasiteetti. Suodattimia voi olla kolme luokkaa 1 – 3, joista 3-luokalla on suurin kapasiteetti sitoa kaasuja. Käyttöohjeissa on mainittu maksimipitoisuudet, joilla suodattimia voidaan käyttää.

1    Kaasun tiheys matala, alle 1000 ppm (= 1000 ml/m3).

2    Kaasun tiheys keskisuuri, 5000 ppm (= 5000 ml/m3).

3    Kaasun tiheys suuri, 10 000 ppm (= 10 000 ml/m3).