Talon huolto

Vaurioiden ehkäisemiseen voidaan vaikuttaa jo talon suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa.

Voit ehkäistä rakennuksen kosteusvaurioita käyttämällä rakennuksen järjestelmiä oikein, huoltamalla kiinteistöä säännöllisesti ja remontoimalla käyttöikänsä päässä olevat rakenteet.

Talon paikan valitsemisessa kannattaa huomioida ympäröivän maaston muodot. Maaston muodot vaikuttavat valumavesien kulkusuuntaan ja sen myötä taloa kohti maastossa virtaaviin sadevesiin.

Salaojien huolellinen rakentaminen on talon perustusten ja alapohjan kuivana pysymisen kannalta erittäin tärkeää. Katolle satava vesi on ohjattava sadevesikourujen, syöksytorvien ja sadevesiviemäristön avulla riittävän kauas talon perustuksista. Myös märkätilojen huolellinen vedeneristys on tärkeää.

Terveen talon lähtökohta on rakentamisen perusteellinen suunnittelu

Rakentamisessa kannattaa käyttää luotettavia rakennusteknisiä ratkaisuja ja hyvälaatuisia, hajuttomia materiaaleja.

Taloa rakennettaessa keskeneräiset rakenteet ja rakennusmateriaalit on suojattava kosteudelta. Myös rakennusaikaisen kosteuden poistaminen rakenteista ja rakenteiden riittävä tuuletus on tärkeää.

Talon säännöllinen tarkastus ja huolto

Tee ulkona seuraavat asiat:

  • Tarkista vesikatto vähintään kerran vuodessa. Tarkista myös saumojen tiiviys. Hyvä ajankohta vesikaton tarkastamiselle on kevät. Voit puhdistaa samalla katolta roskat ja sammaleet. Pienikin vuoto vesikatossa voi aiheuttaa merkittäviä vaurioita.
  • Tarkista läpiviennit eli viemärin tuuletusputken ja savupiipun liitokset vesikatteeseen. Tarkista läpivientien tiiviys ja saumojen kiinnitykset.
  • Puhdista sadevesikourut keväällä ja syksyllä. Jos rakennuksen lähellä kasvaa paljon puita, kourut täytyy puhdistaa useammin. Tukkeutuneissa sadevesikouruissa kattovedet valuvat yli ja kastelevat rakennuksen perustukset. Sadevesien tulee ohjautua syöksytorvista sadevesijärjestelmää pitkin kauemmas rakennuksesta. Mikäli rakennuksen ympärillä ei ole sadevesijärjestelmää, sadevedet voi ohjata esimerkiksi kouruilla muutaman m:n päähän perustuksista.
  • Tarkista kasvien sijainti. Voit vähentää rakennuksen perustusten kosteuskuormitusta sijoittamalla kukkapenkin 1 m:n etäisyydelle, pensaat 3 m:n etäisyydelle ja puut 5 m:n etäisyydelle perustuksista. Kun istutat kasveja, ota huomioon myös maanpinnan kaltevuus. Maanpinnan pitäisi kallistua yli 15 cm rakennuksista poispäin 3 m:n matkalla. Jos istutukset tukkivat salaojituksen, maan kosteus voi nousta perustuksiin. Puiden juuret voivat jopa tunkeutua perustusten läpi ja aiheuttaa niihin vaurioita.
  • Tarkista salaojituksen toimivuus. Salaojitukset voit tarkistaa kätevästi tarkastuskaivojen kautta. Jos tarkastuskaivossa alempana oleva salaojaputki on veden alla, viittaa se järjestelmän tukkeutumiseen. Tilaa ammattilainen avaamaan tukos. Jos tarkastuskaivot puuttuvat, huolehdi että purkuputken pää on auki eikä putki ole veden alla.

Tee seuraavat asiat sisällä:

  • Tarkista pintojen kunto ja tuoksu. Onko sisätilojen pinnoilla kosteusjälkiä, tummumia, pieniä mustia pisteitä tai jauhomaista kasvustoa? Maalin kupruilu ja tapettien sekä laattojen irtoaminen voivat merkitä kosteusvauriota. Selvitä syyt ammattilaisen avulla mahdollisimman pian.
  • Tarkista märkätilat. Lattiakaivot ja pesualtaiden vesilukot on hyvä puhdistaa säännöllisesti. Tarkista erityisesti suihkun alueella saumojen ja tiivistysten kunto. Jos märkätilojen silikonisaumauksiin ilmestyy mustia pisteitä, vika voi olla myös saumauksen alla olevassa rakenteessa. Kuivaa lastalla seinät ja lattia suihkun käytön jälkeen. Saunassa kuivata lauteet ja lattia saunomisen jälkeen. Pidä lattialämmitys päällä ympäri vuoden, se nopeuttaa märkätilojen kuivumista. Jos märkätilan pinnoille muodostuu tummia pilkkuja, syy on usein riittämättömässä ilmanvaihdossa. Ikkunatuuletus käy ensiavuksi.
  • Tarkista venttiilit. Tarkista ja puhdista rakennuksen tulo- ja poistoilmaventtiilit säännöllisesti ja puhdista ne tarvittaessa.
  • Tarkista ilmanvaihdon suodattimet. Vaihda tai puhdista ilmanvaihdon suodattimet vähintään 2 kertaa vuodessa. Hyvä ajankohta puhdistukselle on keväällä ennen katu- ja siitepölykautta ja syksyllä.