Homekorjaustyön vaiheet

Hyvä tiedonkulku edistää homekorjaushankkeen onnistumista.

Tee kirjallinen sopimus homekorjaushankkeen valvojan kanssa. Sopimus voi olla esimerkiksi Rakennustyön valvontasopimus RT 80346. Velvoita valvontasopimuksessa valvoja tarkastamaan korjaussuunnittelijan listan mukaiset työvaiheet ennen kuin urakka jatkuu.

Homekorjausurakkaan on nimettävä yksi henkilö, jonka vastuulla on välittää tietoa korjauksen eri osapuolille. Tämä henkilö voi olla esimerkiksi työnjohtaja tai kosteusvauriokorjaustyön valvoja.

Aloituskokouksessa käydään läpi muun muassa työturvallisuusasiat ja korjaustyöurakka.

Ota huomioon seuraavat asiat:

  • Kaikkien korjaustyön osapuolien on tiedettävä, mitä asetetut tavoitteet ovat ja mitä niiden saavuttamiseksi on tehtävä suunnitteluvaiheessa, työmaalla, tarkastuksissa ja vastaanotossa.
  • Urakoitsijan laadunvalvonta on tärkeää.
  • Suunnittelutyö on dokumentoitava huolellisesti.
  • Korjaustyövaiheet on dokumentoitava huolellisesti. Korjaustoimenpiteistä on hyvä tehdä raportti, jossa tehdyt toimenpiteet on kuvattu. Raporttiin kannattaa merkitä myös käytetyt materiaalit, mahdolliset puhdistus- ja desinfiointikemikaalit sekä kosteuden mittauspaikat ja -tulokset. Hyvä keino täydentää raportin sisältöä on ottaa valokuvia korjaustyön eri vaiheista.

Valvoja valvoo, että työ toteutetaan urakkasopimuksen mukaisesti työvaihe kerrallaan. Urakka ei voi edetä vaiheesta toiseen ennen kuin valvoja on tarkistanut hyväksynyt tehdyt työt. Näin rakenteita ei tarvitse repiä jälkikäteen auki, eikä korjaustavasta jää epävarmuutta.

Lue kosteus- ja homevaurioiden korjauttamisesta lisää hometalkoot.fi:n Omakotitalon omistajan oppaasta.