Ilmanpuhdistin keskellä makuuhuoneen lattiaa.

Ilmanpuhdistimet

Ilmanpuhdistimet poistavat epäpuhtauksia kuten pölyä.

Ilmanpuhdistimet ovat laitteita, joiden avulla voidaan vähentää hiukkasmaisia ja kaasumaisia epäpuhtauksia sisäilmasta. Osa laitteista poistaa myös sisäilman mikrobeja kuten viruksia ja bakteereita. Ilmanpuhdistimia on markkinoilla moniin eri puhdistustekniikoihin perustuvia. Ilmanpuhdistimen valinta voi olla hankalaa, sillä etukäteen on mahdotonta sanoa, auttaako mikään laite vähentämään esimerkiksi sairauden tai allergian oireita.

Selvitä ainakin seuraavat asiat ennen ilmanpuhdistimen hankintaa:

  • Mihin käyttötarkoitukseen laitetta tarvitset. Eri puhdistusmenetelmillä voidaan poistaa erilaisia epäpuhtauksia ilmasta.
  • Meluhaitta. Melu ei saa ylittää 30 desibeliä yöaikaan makuuhuoneessa. Testaa ilmanpuhdistin sillä tehoasetuksella, millä aiot laitetta käyttää.
  • Varmista, että laitteen läpi virtaava ilmamäärä tunnissa vastaa huoneen ilmatilavuutta. Huoneen tilavuus ja ilmanvaihdon tehokkuus vaikuttavat, mikä on sopivankokoinen laite.
  • Selvitä, kuinka usein laite vaatii huolto- tai puhdistustoimenpiteitä ja kuinka helppoa laitteen puhdistaminen ja huoltaminen on. Selvitä myös, onko laitteeseen saatavilla suodattimia ja paljonko suodattimet maksavat.

Ilmanpuhdistimet eivät ole hoitolaitteita. Ilmanpuhdistimet eivät korjaa tai paranna kosteus- ja homevaurioita, eivätkä ne pysty vähentämään tupakansavun terveyshaittoja. Kaasumaisten epäpuhtauksien poistosta laitteet suoriutuvat vaihtelevasti. Osa laitteista pystyy suodattamaan jonkin verran kaasuja, osa taas ei lainkaan.

Ilmanpuhdistimet eivät poista varsinaista epäpuhtauden lähdettä. Ne eivät myöskään korvaa toimivaa ilmanvaihtoa tai huolellista siivousta.

Tutkimusta ilmanpuhdistimien vaikutuksesta hengitysterveyteen ja hengityssairaiden oireisiin ei ole tehty.

Yhdistelmälaitteiden eli useampaa eri tekniikkaa hyödyntävien laitteiden hyödyn arviointi on vaikeaa, eikä vertailevaa puolueetonta tutkimusta ole tehty.

On myös huomioitava, että osa ilmanpuhdistustekniikoista saattaa tuottaa ilmaan terveydelle haitallisia yhdisteitä kuten formaldehydiä, asetaldehydiä, typenoksideja ja otsonia. Varmista, että laite on testattu puolueettoman luotettavan tahon tekemillä mittauksilla.

Otsonaattorit eli otsonia tuottavat laitteet eivät ole ilmanpuhdistimia, vaikka niitä sellaisina joskus markkinoidaankin. Otsoni on terveydelle haitallista, eikä otsonia tuottavaa laitetta tule käyttää tiloissa, joissa oleskelee samaan aikaan ihmisiä. Lisää tietoa otsonoinnista löydät Otsonointi-sivultamme.

mies käden ojossa tule mukaan

Tule mukaan toimintaan, liity jäseneksi

Löydä oma tapasi osallistua ja kannattaa Hengitysliiton toimintaa. Tapahtumia verkossa ja sen ulkopuolella.