Painovoimainen ilmanvaihto

Painovoimainen ilmanvaihto

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.
Animaatiossa kerrotaan painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän toimintaperiaate.

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa rakennuksen ilmanvaihto perustuu ulko- ja sisäilman lämpötilaerojen ja tuulen aiheuttamaan paine-eroon. Tuloilma- eli korvausilmaventtiilit sijaitsevat oleskelutilojen ulkoseinissä, ikkunan karmeissa tai tuuletusluukuissa. Poistoilmaventtiilit ovat niin kutsutuissa likaisissa tiloissa kuten WC-tiloissa, kylpyhuoneissa ja vaatehuoneissa.

Painovoimaisen ilmanvaihdon heikkoutena ovat ilmanvaihtuvuus erityisesti kesähelteillä, korkea energiankulutus ja vedon tunne.

Painovoimaisen ilmanvaihdon ongelmana on se, että sääolosuhteiden vaihtelusta johtuen ilmanvaihdon ilmavirrat vaihtelevat. Kylmällä ja tuulisella säällä ilmanvaihto on tehokkainta. Lämpimällä ja tuulettomalla säällä ilmanvaihto on olematon. Poistoilmahormissa ilma saattaa joskus jopa virrata väärään suuntaan ja aiheuttaa sisätiloihin haju- ja pölyhaittoja.

Energiankulutus on myös suurempaa painovoimaisessa ilmanvaihdossa verrattuna koneelliseen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmään. Tämä johtuu siitä, että poistoilman lämpöenergiaa ei saada kierrätettyä takaisin tuloilmaan, vaan se poistuu suoraan ulos.

Vetoa tuntuu korvausilmaventtiilien lähettyvillä kylmän korvausilman virratessa rakennuksen sisälle. Vetoa voidaan vähentää korvausilmaventtiilin päälle tai lähettyville asennettavilla laitteilla, jotka sekoittavat lämpimän sisäilman ja kylmän korvausilman laitteen sisällä olevan puhaltimen tai lämmitysvastuksen avulla.

Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminnan edellytyksenä on, että korvausilmaventtiilit ovat tarpeeksi suuret ja että niitä on kaikissa oleskelutiloissa. Jos korvausilmaventtiilejä ei ole, tulee ne asentaa. Korvausilmaventtiiliksi kannattaa valita venttiilimalli, jossa on suodatin. Suodattimella estetään ulkoilman epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan

Myös siirtoilmareitit tulo- ja poistoilmaventtiilien välillä pitää olla. Poistoilmahormin pituudella on vaikutusta ilmanvaihdon toimintaan. Mitä korkeampi hormi on, sen paremmat ovat edellytykset toimivalle ilmanvaihdolle.

Ilmanvaihtoa voidaan tehostaa myös asentamalla poistoilmahormin päähän tuulen voimalla toimivia vedonparantajia tai tuuliohjaimia. Nykyään käytetään myös niin kutsuttua puhallinavusteista painovoimaista ilmanvaihtoa. Puhallinavusteisessa painovoimaisessa ilmanvaihdossa muuten painovoimaiseen ilmanvaihtoon lisätään puhallin riittävien ilmavirtojen aikaansaamiseksi.

1960-luvulle asti asunnoissa oli lähes yksinomaan painovoimainen ilmanvaihto. Nykyään painovoimaista ilmanvaihtoa ei enää juurikaan suosita, koska sillä ei aina saada järjestetyksi riittävää ilmanvaihtoa kaikkiin huonetiloihin. Se ei myöskään ole energiatehokas järjestelmä.

painovoimainen ilmanvaihto
Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän toimintaperiaate: Raitis ulkoilma tulee asunnon oleskelutiloihin korvausilmaventtiileistä ja ilma poistuu paine-eron vaikutuksesta likaisten tilojen poistoilmaventtiileistä poistohormeihin.